Wereld Albinisme Dag: “Educatie enige manier om albinokinderen op te nemen in gemeenschap”

Wereld Albinisme Dag Foto: Licht voor de Wereld

Vandaag, op Wereld Albinisme Dag, vraagt Isabelle Verhaegen extra aandacht voor kinderen met albinisme. De directeur van Licht voor de Wereld benadrukt het belang van inclusief onderwijs als wapen tegen discriminatie van albinokinderen.

Isabelle Verhaegen: “De visuele problemen, die gepaard gaan met albinisme, zijn vaak een extra drempel naar onderwijs. Een drempel die we echter met de juiste zorg en ondersteuning kunnen wegwerken. Deze kinderen wegstoppen in tehuizen, is geen oplossing. Integendeel, inzetten op inclusief onderwijs is een absolute prioriteit in de strijd tegen stigma’s en discriminatie van albinokinderen in Tanzania.”

Licht voor de Wereld voorziet al meer dan twintig jaar oogzorg voor de meest kwetsbare mensen in Afrika. ‘Ook kinderen met albinisme proberen we te bereiken via gemeenschapswerkers, zodat we hen de nodige medische zorg kunnen bieden in de partnerziekenhuizen van Licht voor de Wereld. Maar oogzorg alleen is niet voldoende om alle drempels naar onderwijs weg te nemen. Hun visuele beperking vraagt om extra materiaal en ondersteuning en de stigma’s blijven groot.”

“Licht voor de Wereld ijvert ervoor om kinderen met een visuele beperking, waaronder albinokinderen, samen met hun ziende leeftijdsgenoten naar school te laten gaan. Gespecialiseerde leerkrachten volgen de kinderen op en ze krijgen de juiste visuele hulpmiddelen.”

Verhaegen besluit dat met de juiste ondersteuning en medische zorg kinderen met albinisme kunnen deelnemen aan inclusief onderwijs en opgroeien als volwaardig lid van de gemeenschap.