Informateurs Reynders en Vande Lanotte zetten opdracht verder tot 1 juli

Informateurs Didier Reynders en Johan Vande Lanotte zijn maandag voor de tweede keer verslag gaan uitbrengen bij de koning. Op hun voorstel werd de opdracht verlengd en zullen ze op maandag 1 juli opnieuw verslag uitbrengen aan de koning. De twee informateurs plannen nog een ronde met alle ‘nuttige’ gesprekspartners de komende twee weken. Het doel is na te gaan hoe iedereen de situatie ziet. Ze gaan daarvoor praten met de partijvoorzitters.

Tijdens hun eerste informatieweek van 30 mei tot 6 juni hadden Didier Reynders en Johan Vande Lanotte met hun gesprekspartners een algemene politieke, economische en maatschappelijke stand van zaken opgemaakt. De laatste tien dagen hebben ze die gesprekken voortgezet om de grote uitdagingen voor ons land en onze burgers verder te bepalen.

Zoals ze op 6 juni hadden aangekondigd, praatten Didier Reynders en Johan Vande Lanotte eerst nog met het Planbureau, le Réseau wallon de Lutte contre la Pauvreté en le Réseau belge de Lutte contre la Pauvreté.

Ook de onderhandelaars van de regionale regeringen kwamen aan bod. De twee zeggen nu een goed inhoudelijk overzicht van iedere partij te hebben. De komende weken gaan ze die gesprekken verfijnen.

Onderwerpen

De komende twee weken zullen ze met de betrokken partners spreken over de algemene politieke en maatschappelijke thema’s. Die gesprekken zullen gaan over: de begroting, de overheidsschuld, het sociaal overleg tussen vakbonden, werkgevers en de regering, de arbeidsmarkt, de koopkracht, het klimaat en armoedebestrijding. Daarnaast komen ook enkele grote federale departementen aan bod: veiligheid, pensioenen en migratie.

“We moeten een begroting hebben in oktober. We hebben nu geen meerderheid om daaraan te werken. Dus moeten we snel werk maken van die verdere gesprekken”, zei Vande Lanotte.

Cryptische Vande Lanotte

“De meeste partijen zijn nog bezig met zichzelf terug te vinden na de verkiezingen. We moeten analyseren wat er achter de uitspraken van alle partijen zit. Niets is wat het lijkt”, zei Vande Lanotte. “We moeten tegen oktober een regering hebben die een begroting kan opmaken.” Over een noodregering wou hij geen woorden kwijt.

Het is ook een ongewone situatie, ging hij voort. Normaal gezien heb je partijen die de verkiezingen hebben gewonnen en die dan de onderhandelingen trekken. Of ze ondertussen niet stilaan hopeloos worden? “Neen. We zien een uitweg. Zelfs meerdere. We moeten niet doen alsof het hopeloos is. We moeten nu achterhalen wat er achter al die verklaringen zit”, aldus Vande Lanotte.

Op de vraag of ze moeten wachten op Vlaanderen en Wallonië voordat de partijen uit hun schelp zullen komen, kon Vande Lanotte niet zeker antwoorden. “Het kan ook andersom zijn. Vroeg of laat zal het bewegen, maar het hoeft niet noodzakelijk op het regionale niveau te zijn. We zien hier en daar al iets bewegen.”

“Zodra we merken dat er geen vooruitgang meer geboekt kan worden, houden we ermee op. Maar op dit moment zien we nog mogelijkheden”, zei Didier Reynders.

Opvallend: in het lijstje onderwerpen die de informateurs citeerden, ontbrak het institutionele. “Wij zoeken geen tweederdemeerderheid. Het is al lastig genoeg om een gewone meerderheid te vinden”, reageerde Reynders. Vande Lanotte vulde aan dat in het verleden wel staatshervormingen hebben plaatsgevonden buiten de regering. “Er is een verschil tussen een regeringsmeerderheid en een tweederdemeerderheid voor een staatshervorming”, luidde het.

LEES OOK. Evenveel bezwaren als mogelijkheden: dit zijn de puzzelstukjes waarmee coalities gevormd kunnen worden, maar of ze willen passen is iets anders

Door mvdr, sgg