Planbureau: werkloosheid zal dalen naar historische laagten in 2024

Bron © BELGA

Foto: ANP

De werkloosheidsgraad in ons land daalt tegen 2024 tot een niveau dat niet meer bereikt is sinds de tweede helft van de jaren zeventig. Dat blijkt uit de economische vooruitzichten voor de periode 2019-2024 die het Planbureau dinsdag heeft gepubliceerd. De verschillende parameters in het rapport liggen in de lijn van eerdere publicaties.

Er bestaan verschillende manieren om de werkloosheidsgraad uit te drukken. Het Planbureau hanteert de administratieve werkloosheidsgraad. Die zou in 2024, dus tegen het einde van de nieuwe legislatuur, nog 7,4 procent bedragen, “wat ongezien is sinds de tweede helft van de jaren zeventig”. In 2018 lag dat cijfer nog op 9,5 procent.

Zoals bekend zal het begrotingstekort zonder extra maatregelen in 2021 oplopen tot 2,3 procent van het bbp. Omgerekend komt dat neer op iets meer dan 11 miljard euro. En dat terwijl in het indicatieve stabiliteitsprogramma dat ons land heeft opgesteld voor Europa, in 2021 een begrotingsevenwicht in het vooruitzicht wordt gesteld. In 2024 is sprake van 2,7 procent. Ook aan de Europese regels rond de schuldafbouw wordt niet voldaan. Het percentage in bbp blijft immers stabiel.

Werkgelegenheidscreatie

Het Planbureau ziet de economische groei tot 2022 vrij stabiel blijven, om nadien licht te vertragen tot 1,2 procent. Het reëel beschikbaar inkomen van de gezinnen zou tegen het einde van de legislatuur geleidelijk vertragen tot 1,0 procent, weliswaar zonder bijkomende maatregelen. De volumegroei van de bedrijfsinvesteringen zou dit jaar een sterke 3,1 procent noteren, maar nadien dalen tot 1,8 procent.

De werkgelegenheidscreatie blijft aan de hoge kant. In totaal zou de binnenlandse werkgelegenheid met 206.000 personen, of iets minder sterk dan tijdens de afgelopen zes jaar.