VBO waarschuwt: “Strengere klimaatdoelstellingen voor België zijn niet realistisch”

Bron © BELGA

Themabeeld Foto: Shutterstock

De klimaatdoelstelling die België door Europa is opgelegd halen wordt erg moeilijk, en een verhoging van de ambities is al helemaal niet realistisch. Dat zegt het Verbond van Belgische Ondernemingen.

België moet zijn CO2-uitstoot voor bepaalde sectoren (zoals transport, landbouw, bouw en afvalverwerking) tegen 2030 met 35 procent verminderen ten opzichte van 2005. Als ons land die ambitie wil halen, moeten volgens een rapport van het VBO “aanzienlijke investeringen gebeuren en verschillende obstakels overwonnen worden”. Zo zou er tot 150 euro geïnvesteerd moeten worden per ton vermeden CO2-uitstoot.

Volgens het VBO kan tegen 2030 zo’n 36 miljoen ton CO2 uit de lucht gehaald worden. De eerste 12 miljoen ton is niet zo moeilijk: die zouden zelfs “spontaan” verdwijnen bij “ongewijzigd beleid”. Maar de overige 24 miljoen ton minder worden “allesbehalve evident”: die vermindering zou 25 tot 35 miljard euro investeringen vereisen, in gebouwen of elektrische laadpalen. Lees: jaarlijks iets minder dan 1 procent van het bruto binnenlands product.

“Het is niet overdreven om te stellen dat België voor een enorme uitdaging staat”, klinkt het bij het VBO. “Er is de voorbije jaren amper vooruitgang geboekt.”

Door jvh