OESO vernietigend voor Belgisch onderwijs: te weinig en slecht voorbereide leerkrachten, en dubbel zoveel pestgedrag als gemiddeld

Bron © BELGA

Themabeeld Foto: Belga

Het Belgische onderwijs kreunt onder het grote tekort aan leerkrachten, leraars die zich niet goed voorbereid voelen om aan leerlingen met zorgnoden les te geven, en de hoge cijfers voor pestgedrag op school. Dat staat te lezen in een groot internationaal vergelijkend onderzoek van de OESO.

In het Teaching and Learning International Survey-rapport werden de onderwijsstelsels van de 36 OESO-landen onderzocht. Daaruit blijkt dat 96 procent van de Belgische leraren hun relatie met de leerlingen positief beoordelen. Toch rapporteert 36 procent van de schooldirecties dat er regelmatig daden van intimidatie en pesten worden gesteld door scholieren. Dat is een heel stuk boven het OESO-gemiddelde van 14 procent.

OESO vernietigend voor Belgisch onderwijs: te weinig en slecht voorbereide leerkrachten, en dubbel zoveel pestgedrag als gemiddeld
Foto: Photo News

Leerlingen met zorgnoden

Niet minder dan 56 procent van de ondervraagde Belgische schooldirecties meldt volgens het rapport ook dat het geven van kwalitatief goed onderwijs in hun instelling fel gehinderd wordt door het tekort aan leerkrachten die in staat zijn om aan scholieren met zorgnoden les te geven. Het OESO-gemiddelde ligt op 32 procent.

Gemiddeld staat 52 procent van de Belgische leraren in een klas met tenminste 10 procent van de leerlingen die een (mentale, fysieke of emotionele) zorgnood hebben. Dat is veel hoger dan de 27 procent in andere OESO-landen die deelnemen aan het TALIS-rapport.

LEES OOK. “Als te veel leerlingen te slecht scoren, wordt het problematisch. Ons onderwijssysteem botst op zijn eigen grenzen” (+)

Onvoorbereide leerkrachten

Hoewel 66 procent van de Belgische leraren tijdens hun vorming opgeleid is om les te geven aan leerlingen met grote verschillen in competentie, voelt toch maar 37 procent van hen zich goed voorbereid om in zo’n klassen te functioneren. En hoewel 35 procent van de leraren deelnam aan vormingen om les te geven aan leerlingen met specifieke zorgnoden in het jaar voor het onderzoek, voelt een aanzienlijke groep van 18 procent zich niet goed voorbereid om aan die leerlingen les te geven.

OESO vernietigend voor Belgisch onderwijs: te weinig en slecht voorbereide leerkrachten, en dubbel zoveel pestgedrag als gemiddeld
Foto: Photo News

Zelfstandig leren in de mist

Zelfstandig leren werken en zelfstandig redeneren zijn belangrijke ingrediënten van het onderwijs, stelt het rapport. In België zegt 25 procent van de leraren dat ze de scholieren opdrachten geven die ze op eigen houtje moeten oplossen. Het OESO-gemiddelde ligt een flink stuk hoger, op 45 procent.

LEES OOK. Zo ernstig is het lerarentekort: “Hallucinant dat leerlingen weken zonder leerkracht zitten” (+)

Gemiddeld 40 jaar oud

De gemiddelde Belgische leerkracht is gemiddeld 40 jaar oud, dat is jonger dan de gemiddelde leeftijd in alle OESO-landen (44 jaar). Amper 22 procent van de onderwijsmensen in ons land is 50 jaar of ouder (34 procent is het OESO-gemiddelde).

Voor 68 procent van de Belgische leraren geldt dat het onderwijs hun eerste jobkeuze was. Dat komt overeen met de 67 procent van het OESO-gemiddelde. Op de vraag waarom ze voor het beroep kozen, antwoordt 86 procent van de Belgische onderwijsmensen dat ze graag een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van jonge mensen en aan de samenleving.

OESO vernietigend voor Belgisch onderwijs: te weinig en slecht voorbereide leerkrachten, en dubbel zoveel pestgedrag als gemiddeld
Foto: Pol De Wilde - Corelio

LEES OOK. Dramatische daling in het niveau: waarom onze kinderen niet meer kunnen lezen (+)

Migratieachtergrond

Negenendertig procent van de leraren werkt in scholen waar minstens 10 procent van de scholieren een migratieachtergrond heeft, het OESO-gemiddelde bedraagt hier 17 procent. Tegelijk rapporteren de schooldirecties dat 91 procent van hun leraren ervan overtuigd is dat jonge mensen moeten leren dat mensen van verschillende culturen veel gemeenschappelijks hebben (het OESO-gemiddelde ligt op 95 procent).

Door jvh