Voorzitter Vlaams Forum Verkeersveiligheid pleit voor nultolerantie voor alcohol achter stuur: “Duidelijkste signaal”

Bron © BELGA

Foto: MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Cathy Berx, de nieuwe voorzitter van het Vlaams Forum Verkeersveiligheid, wil van de strijd tegen rijden onder invloed een topprioriteit maken. Daarom pleit ze voor een nultolerantie voor alcohol achter het stuur, net zoals die nu reeds bestaat voor druggebruik. “De lakse houding van veel Belgen rond drinken en rijden komt neer op schuldige nalatigheid en kost jaarlijks honderden slachtoffers. Dat is onaanvaardbaar”, aldus voorzitter Berx.

Het pleidooi voor een nul-limiet voor drinken en rijden volgt op de confronterende resultaten van de wereldwijde ESRA-enquête die Vias institute vorige week publiceerde. Daaruit bleek dat één op de vier Belgische bestuurders aangaf de afgelopen maand gereden te hebben, al zaten ze mogelijk boven de wettelijke limiet van 0,5 promille. Die score is veel slechter dan het Europese gemiddelde (13 procent) en zelfs de slechtste van de 32 bevraagde landen.

Het verschil met de best scorende landen Hongarije (4 pct), Finland (4 pct) en Polen (6 oct) is volgens Berx “enorm”. “Ook ten opzichte van buurlanden zoals Nederland en Duitsland (beide 9 pct) blijkt duidelijk dat onze mentaliteit ten opzichte van alcohol achter het stuur verbijsterend laks blijft”, benadrukt Berx.

“Vlamingen, en bij uitbreiding Belgen, doen aan ‘glazen tellen’ om zelf uit te maken of ze nog mogen rijden. Ze zoeken maar al te vaak de grens op, met soms fatale gevolgen voor hun eigen veiligheid en die van anderen”, zegt de voorzitter. “Een extreem lakse houding die neerkomt op schuldige nalatigheid.”

In Vlaanderen alleen al kost rijden onder invloed jaarlijks meer dan zeventig weggebruikers het leven en raakt een veelvoud zwaargewond, velen met levenslange gevolgen. “Een nultolerantie voor drinken en rijden, net zoals die nu reeds bestaat voor druggebruik in het verkeer, is het duidelijkste signaal om komaf te maken met het levensgevaarlijke glazen tellen. Ook de pakkans moet verder stijgen”, verduidelijkt Berx.

Vier Europese landen hanteren op dit ogenblik een strikte nul-limiet voor alle bestuurders: Tsjechië, Hongarije, Slovakije en Roemenië. In Noorwegen, Zweden, Polen en Estland ligt de grens op 0,2 promille. “Ook dat komt neer op een nul-limiet omdat zelfs één glas bier, wijn of sterke drank in die landen al te veel is om nog te mogen rijden. Glazen tellen is er dus geen optie, en dat heeft positieve gevolgen voor de verkeersveiligheid. Niet toevallig halen landen als Hongarije en Polen in de ESRA-enquête de beste resultaten betreffende drinken en rijden”, aldus de voorzitter van het forum.

AANGERADEN