KAART. Hoeveel ton CO2 stoot een gemiddeld huishouden uit in uw gemeente?

Foto: Shutterstock/LocalFocus

Een gemiddeld huishouden stoot per jaar gemiddeld 3,51 ton CO2 uit, zo blijkt uit een nieuwe online databank met klimaatrapporten van alle Vlaamse steden en gemeenten. In Oostende (2,22 ton) stoten ze het minst uit, in Voeren (6,65 ton) het meest. Op de kaart hieronder kan u ontdekken hoe het in uw gemeente zit.

“Een handige tool, die steden en gemeenten kunnen gebruiken om hun klimaatbeleid mee te verbeteren.” Zo omschrijft Kim Rienckens, beleidsmedewerker klimaat van de provincie Oost-Vlaanderen die betrokken was bij de opmaak van de databank, de nieuwe klimaatrapporten. “Per gemeente bundelt het klimaatrapport de belangrijkste gegevens over de vermindering van de broeikasgasuitstoot: de CO2-uitstoot per sector, het energieverbruik van huishoudens, renovatiepremies, mobiliteit en de productie van hernieuwbare energie op hun grondgebied. Op basis van de cijfers kunnen lokale besturen zien waar ze nog meer inspanningen kunnen doen.”

En meer inspanningen zijn absoluut nog nodig, aldus Rienckens. Want de cijfers zijn niet bemoedigend. “Het gaat langzaam, ja. Ondanks alle maatregelen die nu al genomen worden, merken we dat de uitstoot op sommige plaatsen amper zakt of zelfs nog stijgt. We hopen dat deze rapporten een stimulans kunnen zijn om het beter te doen.”

Momenteel** stoten Vlaamse huishoudens gemiddeld dus 3,51 ton CO2 uit. Maar 3,51 ton CO2, wat is dat? “Je kan het vergelijken met een autorit van 6.000 kilometer, de opbrengst van 37 vierkante meter zonnepanelen of de opname CO2 door 2.000 vierkante meter bos”, aldus Rienckens.

Bekijk op deze kaart hoeveel de gemiddelde uitstoot in uw gemeente bedraagt:

* De gegevens komen van het Vlaams onderzoeksinstituut Vito, netbeheerder Fluvius, het Departement Omgeving en het Vlaams Energieagentschap.

** De meest recente cijfers dateren van 2016

Door Michaël Temmerman
AANGERADEN