Aangeboden door AXA

Stappenplan: verzekeringen voor verenigingen

© Shutterstock

Ben je actief in een van de vele duizenden verenigingen in Vlaanderen? Fijn, jij maakt jouw gemeente tot een fijne plek om te leven. Maar heb je nagedacht over de risico's die jouw vereniging loopt, en hoe je die kan verzekeren?

Mediahuis Brand Studio

Wie niets doet, kan niets misdoen, luidt het gezegde. Het omgekeerde is ook waar: wie iets doet, loopt altijd het risico dat er iets misloopt. Een bezoeker struikelt over een kabel, een vrijwilliger rijdt met de auto van de vereniging tegen een paaltje, een brandje in de keuken veroorzaakt schade in de kantine, ...

De duizenden verenigingen die onze gemeenten plezanter maken, en de vele vrijwilligers die zich ervoor inzetten, lopen daardoor elke dag risico’s met mogelijk zware financie¨le gevolgen. Het grootste deel van deze risico’s is gelukkig goed verzekerbaar. Het komt erop aan om alle mogelijke risico’s goed in kaart te brengen en de gepaste verzekeringen af te sluiten. Met dit stappenplan kan elke vereniging die in jouw gemeente actief is aan de slag.

STAP 1: Duid een verantwoordelijke aan

Elke vereniging stelt best e´e´n verantwoordelijke voor verzekeringsdossiers aan. Dat kan de penningmeester zijn, of een ander bestuurslid. Indien het geen bestuurder is maar een gewoon lid, dient hij of zij regelmatig verslag uit te brengen aan het bestuur.

STAP 2: Breng de risico’s in kaart

Elke vereniging is anders, en dus zijn ook de mogelijke risico’s voor elke vereniging anders. In deze stap is het belangrijk om na te gaan wat de risico’s zijn. Denk zeker aan schade aan derden bij activiteiten en evenementen, schade aan derden bij brand of ontploffing in een lokaal dat de vereniging uitbaat, persoonlijke ongevallen van personeel, vrijwilligers en leden tijdens activiteiten, schade aan gebouwen en auto’s van de vereniging, ...

STAP 3: Zoek een verzekering om de risico’s te dekken

Omdat verzekeringen maatwerk zijn, is het advies van een verzekeringstussenpersoon van onschatbare waarde. Hij kan voor elke vereniging de juiste polissen en dekkingen voorstellen.

STAP 4: Houd de informatie actueel

Verzamel alle nuttige informatie over de verzekeringen en zorg dat iedereen die ervan op de hoogte moet zijn deze kan terugvinden. Controleer tijdig of de verzekeringsportefeuille aangepast moet worden voor nieuwe activiteiten, evenementen, aankopen, verbouwingen, ...

Waarom AXA en De Plezantste Gemeente?

Een gemeente waar het plezant vertoeven is, daar wint iedereen bij. Net daarom slaan AXA en Het Nieuwsblad de handen in elkaar. Waar Het Nieuwsblad een jaar lang de plezantheidsgraad in alle Vlaamse gemeenten zal vaststellen, staat AXA voor de gemeenten klaar om ze allemaal stuk voor stuk nog plezanter en veiliger te maken. Door met het juiste advies lokale besturen te ontzorgen, kun je je focussen op wat er echt toe doet: een betere en plezantere buurt!

Meer weten over hoe AXA jouw gemeente ontzorgt? Hier vind je meer informatie.