Bisschoppen publiceren gedragscode voor alle medewerkers in de Kerk

Bron © BELGA

Aartsbisschop Jozef De Kesel Foto: fvv

In de strijd tegen seksueel misbruik hebben de Belgische bisschoppen en de oversten van ordes en congregatie in ons land een gedragscode gepubliceerd voor al wie beroepshalve of als vrijwilliger werkt in de Kerk. De gedragscode geldt voor iedereen die met kwetsbare volwassenen, jongeren en kinderen werkt. De code schuift elf concrete leef- en werkregels naar voren waarvan wordt verwacht dat al wie in de Kerk werkzaam is die naleeft.

De code onderstreept vooreerst en nogmaals dat wie op de hoogte wordt gebracht of een ernstig vermoeden heeft van seksueel misbruik of grensoverschrijdend gedrag alle mogelijkheden moet benutten die de beroepsethiek en de wetgever aanreiken om dit te melden, het te beëindigen of te voorkomen.

Professionaliteit

De klemtoon ligt op blijvende waakzaamheid en geregelde evaluatie. Leidinggevenden en collega’s moeten samen zorg dragen voor de professionaliteit van hun team, luidt het. Wie werkt in de Kerk zal geregeld uitgenodigd worden op vormingsactiviteiten, al dan niet met verplichte deelname. De Interdiocesane Commissie voor de Bescherming van Kinderen en Jongeren zal toezicht houden op de organisatie en de inhoud ervan.

De brochure ‘Gedragscode voor wie werkt in de Kerk’ telt 20 bladzijden en kost 3 euro. De brochure is uitgegeven door de uitgeverij Licap.

AANGERADEN