Werkgevers schatten CV met studentenjobs hoger in

Bron © BELGA

Themabeeld Foto: Photo News

Werkgevers schatten kandidaten die vroeger vakantiejobs hebben gedaan, hoger in op het vlak van motivatie, maturiteit en ambitie. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteit Gent. Die liet recruiters fictieve CV’s doorlichten, waaruit een duidelijke voorkeur bleek voor jobkandidaten die studentenarbeid achter de rug hebben.

242 professionele recruiters gaven bij het onderzoek aan of ze de sollicitanten zouden uitnodigen voor een jobgesprek en eventueel aanwerven. Op basis van de CV werd ook gevraagd welke kwaliteiten ze de kandidaat toedichten.

Uit de antwoorden blijkt dat een studentenjob vooral een positieve uitstraling heeft op het vlak van motivatie, maturiteit en ambitie. Een studentenjob tijdens de zomer - en niet tijdens het academiejaar - verhoogt de kansen op een jobinterview het sterkst, zo blijkt, vooral als die inhoudelijk aansluit bij de studies.

Het effect is belangrijker dan het afronden van een opleiding zonder studievertraging. Maar andere factoren, zoals het behalen van een (grote) onderscheiding, hebben op recruiters wel nog steeds een grotere aantrekkingskracht, en ook vrijwilligerswerk staat goed.

Door jvh