Gezocht: vrijwilligers die werking van gevangenissen willen controleren

Bron © BELGA

Themabeeld Foto: VUM

De vernieuwde Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen is op zoek naar goed 350 vrijwilligers die de situatie in de Belgische gevangenissen mee in het oog willen houden. Zij zullen deel uitmaken van de nieuwe Commissies van Toezicht die vanaf 1 september in elke gevangenis opgericht moeten zijn.

De commissieleden zullen onder meer toezicht houden op de werking van de gevangenis, en vanaf volgend jaar ook de klachten van gedetineerden tegen de directie moeten behandelen. België werd al verschillende keren veroordeeld voor de manier waarop gedetineerden behandeld worden: dat er geen interne beroepsprocedure is voor beslissingen van de directie was daarbij al meermaals een argument.

Alle profielen welkom

De Toezichtsraad is voor die commissies op zoek naar mensen uit alle lagen van de samenleving. Elke commissie moet zeker twee juristen en een arts tellen, maar verder zijn alle andere profielen welkom. “Deze blik van buiten op de gevangenis is onontbeerlijk”, zegt Marc Nève, voorzitter van het bureau van de CTRG. Per gevangenis rekent de toezichtsraad op zes tot achttien leden, of gemiddeld tien voor de 35 gevangenissen die ons land telt.

Vandaag bestaan deze commissies al, maar hun werking is niet geüniformiseerd. Bovendien hebben niet alle gevangenissen op dit moment een volwaardige commissie. Daar wil de CTRG verandering in brengen. “Daarnaast zullen we ook inzetten op vorming, met Nederlandstaligen en Franstaligen samen”, zegt Nève. “Dat wordt een van de vele uitdagingen, maar het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de leden beschikken over de nodige context en dat die context voor het hele land gelijk is. De vraag naar vorming komt al langer van de huidige commisieleden.”

Uitstel

Die vorming zullen de commissieleden nodig hebben voor hun werk in de gevangenissen. Dat omvat vanaf 2020 dus ook de behandeling van klachten van gedetineerden. Dat zou mogelijk worden vanaf 1 april 2020, maar het bureau van het CTRG heeft om een half jaar uitstel gevraagd, omdat ook zij met een half jaar vertraging aan hun nieuwe taken zijn moeten beginnen. Vroeger viel de organisatie onder de bevoegdheid van het ministerie van Justitie, maar sinds eind april werkt de instantie, net zoals bijvoorbeeld de Comités P en I, autonoom.

Al 50 kandidaten

Leden van de huidige commissies blijven welkom. De oproep voor kandidaten werd vorige week gelanceerd, en intussen zijn er al een vijftigtal kandidaturen binnengekomen. “De nieuwe leden krijgen een belangrijke missie”, beklemtoont Nève. “De deuren van de gevangenis gaan, figuurlijk, open. Ooit komen de gedetineerden weer in de maatschappij terecht, het is dus belangrijk dat er linken zijn met die maatschappij voor de gedetineerden daar weer terecht komen.”

De komende maanden wil de organisatie nog vast personeel aanwerven om de werking verder te professionaliseren.

Door jvh
AANGERADEN