Vlaams Belang mag voorzitter van Kamercommissie Binnenlandse Zaken leveren

© Kristof Vadino

De verschillende fracties in de Kamer verdelen dezer dagen het voorzitterschap van de verschillende commissies. N-VA, de grootste fractie, mag twee voorzitters aanduiden. Ook Ecolo-Groen zal twee commissies voorzitten. Vlaams Belang mag de voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken leveren, PVDA levert de voorzitter van de commissie Volksgezondheid.

jvh

Commissies zijn vergaderingen met een beperkte groep parlementsleden die zich in een bepaalde materie specialiseren, bijvoorbeeld volksgezondheid of justitie. Het grootste deel van het wetgevend werk en van de controle op de regering vindt plaats tijdens die commissievergaderingen.

Woensdag legt de plenaire Kamer vast wie in welke commissies zal zetelen. Elke commissie heeft ook een voorzitter. Die leidt de vergaderingen en heeft een belangrijke invloed op de agenda en de werkzaamheden van zijn commissie. De verdeling van de commissievoorzitterschappen gebeurt volgens het systeem-D’Hondt. De grootste partij mag dus eerst kiezen.

Keuzes

Zoals het er nu naar uit ziet, zou die grootste fractie, de N-VA dus, kiezen voor Justitie en Defensie, met respectievelijk Kristien Van Vaerenbergh en Peter Buysrogge als voorzitters. Ecolo-Groen, de tweede fractie, zou de commissies Sociale Zaken en Economie krijgen. De PS koos naar verluidt voor de commissie Infrastructuur en Overheidsbedrijven. MR-Kamerlid Kattrin Jadin zou de commissie Financiën leiden.

Vlaams Belang, die als vierde fractie mocht kiezen, mag de voorzitter leveren van de commissie Binnenlandse Zaken, die over Asiel en Migratie gaat. De fractie beslist woensdag wie die voorzitter wordt. De PVDA mag ook één voorzitter aanduiden en koos voor de commissie Volksgezondheid. Ook Cd&V en Open Vld mogen elk één commissievoorzitter leveren, wellicht worden dat respectievelijk Els Van Hoof en Vincent Van Quickenborne.

De huidige verdeling is nog niet definitief. Ze wordt woensdag besproken op de conferentie van voorzitters, het orgaan dat de werking van de Kamer regelt en waarin de verschillende fracties vertegenwoordigd zijn. De kleinere fracties en partijen, SP.A, CDH en DéFI, krijgen geen commissievoorzitterschap.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten