Vakbonden en directie van bagageafhandelaar Swissport bereiken akkoord

Bron © BELGA

Foto: BELGA

De vakbonden en directie van Swissport hebben donderdag een akkoord bereikt over het personeelsgebrek bij de bagageafhandelaar op Brussels Airport. De dreiging met acties op de luchthaven in Zaventem is opgeheven. Dat meldt Fouad Bougrine van de liberale vakbond ACLVB.

De onderhandelingen verliepen moeizaam en de twee partijen aan tafel gingen een tijdje uit elkaar, maar uiteindelijk kwam er toch een akkoord uit de bus. “De basis die we op 3 juli tijdens de verzoeningsvergadering bereikten, moest in een protocol gegoten worden. We hadden zo’n akkoord nodig om de dreiging met acties weg te nemen”, zegt Bougrine. “De directie weigerde dat een tijdlang maar finaal sloten we een cao.” Het overleg vond plaats zonder tussenkomst van een bemiddelaar.

Het akkoord moet enkele nijpende personeelsproblemen wegwerken. “Het gaat niet om de bagagisten maar om de bedienden aan onder meer de check-in en bij het Airport Operations Center (APOC). Vijftien personeelsleden die nu 75 procent werken, gaan voltijds aan de slag. In september worden de bonden betrokken bij de planning voor het zomerseizoen van 2020. We gaan de personeelsbezetting beter kunnen opvolgen. De directie stelt ons voortaan een maandelijks overzicht op alle afdelingen ter beschikking.”

De bonden krijgen een lijst met een overzicht van de geplande investeringen. “De directie gaat het engagement aan om de werkomstandigheden te verbeteren. De inventaris wordt meegedeeld tijdens een ondernemingsraad op 25 juli. Andere toezeggingen zijn het wegwerken van het tekort aan materiaal zoals tablets en gsm’s en bijkomende opleidingen, in het bijzonder voor de dispatchers.”

“Nu de directie het akkoord respecteert, zien wij af van acties op de luchthaven”, stelt Bougrine. “Wij zijn verheugd dat de passagiers in Zaventem niet langer stress moeten hebben als ze het vliegtuig nemen.”

De directie van Swissport engageerde zich dat de verhoogde inspanning voor bijkomende aanwervingen blijft gelden. Openstaande posities zouden nu snel ingevuld worden. “We gaan er maximaal naar streven dat elke werknemer zijn taken naar behoren kan uitvoeren”, kreeg de syndicale delegatie te horen. De vertegenwoordigers van de drie grote vakbonden leggen het akkoord vrijdag voor aan hun achterban.

Door jvh