Ultrasoon beschermingssysteem op windmolens moet vleermuizen beschermen

Bron © BELGA

Themabeeld Foto: IMAGEGLOBE

Energiebedrijf Engie voert testen uit met ultrasone luidsprekers op een windmolen om vleermuizen te beschermen. Het systeem zorgt voor een geluidsscherm in de gevarenzone van de rotorbladen van de windmolen en schrikt zo de vleermuizen uit die zone af.

Vleermuizen zijn een beschermde diersoort en hebben een groot biologisch belang. Ze worden aangetrokken door windmolens, die door de warmte die ze uitstralen op hun beurt insecten aantrekken, waardoor ze een interessant jachtterrein voor vleermuizen zijn. Daarbij kunnen vleermuizen geraakt worden door de rotorbladen of het slachtoffer worden van de turbulentie die door de rotorbladen veroorzaakt wordt.

“De huidige normen voorzien een preventieve stilstand van de windmolens tijdens bepaalde periodes in het jaar, op bepaalde uren en bij bepaalde wind- en temperatuuromstandigheden”, legt Philippe Van Troeye, CEO van ENGIE Benelux, uit. “Het seizoensgebonden gedrag en de gevoeligheid voor windsnelheid en temperatuur verschillen echter van soort tot soort en soms van plaats tot plaats, waardoor de normen onvolmaakt zijn. Er blijken overigens vleermuizen aanwezig te zijn buiten deze periodes van stilstand en afwezig te zijn tijdens deze preventieve periodes van stilstand.”

Vijf ultrasone luidsprekers

Engie heeft vijf ultrasone luidsprekers op een windmolen van haar windpark in Modave geïnstalleerd. Dat systeem werd ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf NRG Systems en zorgt voor een geluidsscherm in de gevarenzone van de rotorbladen van de windmolen en schrikt zo de vleermuizen uit die zone af. Dat systeem wordt aangevuld met infraroodcamera’s die de aanwezigheid van vleermuizen detecteren, waardoor de windmolen eventueel tot stilstand gebracht kan worden.

“Met deze camera’s kan ook het gedrag van vleermuizen geobserveerd worden, zodat het verschil in activiteit gemeten kan worden tussen de periodes waarin de ultrasone luidsprekers wel en niet functioneren. Dankzij een extra microfoonsysteem kan de aanwezigheid van vleermuizen gedetecteerd worden en kunnen de aanwezige soorten geteld en geïdentificeerd worden om zo de observaties van de camera’s te vervolledigen”, aldus Van Troeye.

Uitbreiding

Bij een succesvolle test wil Engie die oplossing testen op meerdere windmolens met het oog op een verdere uitbreiding. “Hiermee tonen we onze wil om op een harmonieuze manier te groeien door verschillende aspecten van duurzameontwikkeling toe te passen”, aldus Van Troeye. Volgens Engie gaat het om een Europese primeur.

Door jvh
AANGERADEN