“Antwerpen laat miljarden liters grondwater gewoon in riolering lopen”

© Shutterstock

Volgens Groen laten de meeste grote bouwwerven in Antwerpen opgepompt grondwater gewoon weglopen in de riolering, terwijl retourbemaling volgens de bouwcode verplicht is. “De stad liet de afgelopen negen maanden maar liefst 2,5 miljard liter zomaar wegvloeien.”

jvh

De partij maakte de berekening zelf. Op een totaal van 68 werven zou in meer dan twee derde van de gevallen het opgepompte grondwater de riolering ingaan. In een van de dossiers is er sprake van “oppervlakkige herinfiltratie”, maar nergens gebeurt de verplichte retourbemaling, waarbij het opgepompte grondwater weer in de bodem wordt teruggebracht.

Volgens gemeenteraadslid Joris Giebens, die bevoegd schepen Annick De Ridder (N-VA) bevroeg, beloofde de stad vorig jaar iets aan het probleem te doen. “Maar uit de feiten blijkt dat er niets veranderd is aan het beleid. De stad laat miljarden liters water zomaar wegvloeien, met alle gevolgen van dien. De vijvers staan zo goed als leeg, en de bomen en planten in onze stad kunnen niet genoeg water uit de grond halen.”

Kabinet ontkent

Het kabinet De Ridder zegt in een reactie het zakkende grondwaterpeil zeer ernstig te nemen. “We streven altijd naar verplichte retourbemalingen en leggen dit ook zo op in de vergunningen. Een retourbemaling gebeurt enkel niet wanneer het advies wordt gegeven dat dit technisch écht niet mogelijk is. Dat kan zijn door kruispunten of wegen maar bijvoorbeeld ook door bodemverontreiniging waardoor bemaling niet wenselijk is.” De cijfers waar Groen van spreekt, zijn bij het stadsbestuur niet bekend.

Dat er het laatste jaar niets veranderd is, wordt tegengesproken. Zo wordt gewerkt aan een waterplan om waar mogelijk te ontharden en is de regelgeving rond bemalingen recent verstrengd. “Vanaf nu is er een milieuvergunning nodig en kijkt de dienst milieu-inspectie dit ook na. We moedigen daarbij ook aan om optimaal op het eigen terrein aan bronbemaling te doen. We zijn bijzonder ambitieus, maar het is een werk van lange adem”, aldus De Ridder.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten