Reacties op verkiezing Ursula von der Leyen: “Europa is een vrouw”

Nu Ursula von der Leyen zonder veel overschot verkozen is tot nieuwe en eerste vrouwelijke voorzitter van de Europese Commissie, komen ook de eerste reacties. Charles Michel zegt al uit te kijken om met haar te kunnen samenwerken.

Premier Michel, die vanaf 1 december naar het Europese niveau verhuist als voorzitter van de Europese Raad, feliciteerde Ursula von der Leyen al. ‘Ik kijk ernaar uit om goed samen te werken met de verschillende instituties voor de toekomst van Europa’, schreef hij op Twitter met de hashtag #EuropeisaWoman.

Ook José Manuel Barroso was er als de kippen bij om von der Leyen te feliciteren.

De afscheidnemende EU-Commissievoorzittter Jean-Claude Juncker heeft zijn opvolgster Ursula von der Leyen gefeliciteerd en deed dat in drie talen: het Frans, het Duits en het Engels. «Eindelijk staat voor het eerst een vrouw aan het hoofd van de EU-Commissie. Deze job is een reusachtige opgave en uitdaging. Ik ben ervan overtuigd dat u een fantastische voorzitter wordt. Welkom thuis! “

Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt stemde tegen haar maar zegt niet voor of tegen haar te zijn. Van Brempt legt in Ter Zake uit dat ze niet akkoord was met de beslissing van de Europese Raad om het systeem van Spitzenkandidaten aan de kant te laten liggen. ‘Dat was voor het parlement heel belangrijk, zo weten de burgers op voorhand wie de kandidaten voor de topfuncties zijn.’

Toch zal ze de nieuwe commissievoorzitter geen stokken in de wielen steken, zegt ze.

“We zullen op constructieve basis samenwerken met de nieuwe voorzitter van de Commissie, maar zullen ook kritisch en veeleisend zijn over klimaatactie, het sociale Europa en de rechtsstaat”, zo liet Petra De Sutter van Groen al weten.

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld, Renew Europe): “Voor mij heeft Ursula von der Leyen het uitstekend gedaan. Ik zie een gepassioneerde vrouw met een duidelijke visie: Europa hervormen en vernieuwen. Von der Leyen legde vandaag een duidelijke hervormingsagenda op tafel, en heeft me overtuigd met haar plannen voor een echt Europees asiel- en migratiebeleid, een Europese defensie-unie, het belang van de rechtsstaat, ambitieuze klimaatdoelstellingen en meer inspraak voor onze burgers via een Conferentie over de Toekomst van Europa. Dat waren voor onze fractie, Renew Europe, belangrijke voorwaarden om haar te steunen. Mijn stem heeft ze gekregen, maar mijn blijvende steun zal natuurlijk afhangen van of ze haar woorden ook effectief zal omzetten in daden”, zegt Vautmans.

Door tg