Meer dan 21.000 bedrijven hebben Brexit Impact Scan uitgevoerd

Bron © BELGA

Foto: REUTERS

Meer dan 21.000 Belgische bedrijven hebben een Brexit Impact Scan uitgevoerd, dat is het instrument dat de mogelijke effecten van de brexit voor bedrijven in kaart brengt. Dat blijkt uit cijfers die Belga heeft opgevraagd bij de federale overheidsdienst Economie. Vooral Vlaamse bedrijven (15.391) hebben de scan al uitgevoerd. Voor Wallonië gaat het om 6.190 bedrijven. Aan Vlaamse kant haalt Flanders Investment and Trade (FIT) alles uit de kast om bedrijven maximaal te informeren en voor te bereiden.

Op uiterlijk 31 oktober 2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie, behoudens nieuw uitstel. Toch blijft er veel onzekerheid. Komt het op die datum tot een harde brexit? Of stappen de Britten vroeger uit de EU mét een akkoord? Voor Belgische bedrijven, en zeker voor een pak Vlaamse exportbedrijven, staat er veel op het spel. Het Verenigd Koninkrijk is de vierde exportmarkt van Vlaanderen en een harde brexit zou belangrijke economische gevolgen kunnen hebben.

Harde brexit

Om de mogelijke impact van de brexit voor bedrijven in kaart te brengen, werd de Brexit Impact Scan ontwikkeld. Dat instrument geeft een overzicht van de mogelijke gevolgen van de brexit op het vlak van voorschriften voor in- en uitvoer, vervoer, digitale diensten,... Uit cijfers van de FOD Economie blijkt dat er sinds 18 september 2018 meer dan 21.000 bedrijven de Brexit Impact Scan hebben uitgevoerd, 15.391 Vlaamse bedrijven en 6.190 Waalse.

Intussen blijft men aan Vlaamse kant alles in het werk stellen om bedrijven voor te bereiden op een (harde) brexit. Flanders Investment and Trade (FIT) heeft al een pak inspanningen gedaan om Vlaamse bedrijven maximaal te informeren en voor te bereiden en om de brexit-schok op die manier zo zacht mogelijk te maken. “Brexit is immers geen probleem dat je achteraf ‘even kan rechtzetten’ of waarvan je achteraf ‘even de schade kan inhalen’“, zegt ceo Claire Tillekaerts.

Deadline

Intussen is de centrale site met alle brexit-informatie van FIT (www.brexitready.be) al meer dan 31.000 keer bezocht.

Maar met de nieuwe deadline van 31 oktober in het vooruitzicht wil FIT niet “op de lauweren gaan rusten”. Zeker vanaf september schakelt FIT een tandje hoger. Zo plant het exportagentschap ‘herinneringsacties’ om Vlaamse exporteurs zeker bij de les te houden met info, tips, mailings, seminaries,... Bedoeling is dat die acties in september-oktober in een stroomversnelling komen. Daarnaast is het ook de bedoeling om exporteurs, zeker bedrijven die afhankelijk zijn van de Britse markt, te blijven begeleiden bij marktdiversificatie.