Brussels regeerakkoord: klimaatneutraal tegen 2050, zone 30 in heel gewest

© ISOPIX

Het Brusselse regeerakkoord stoelt op drie assen: de sociale uitdagingen, de transitie inzake onder meer klimaat en digitalisering en het bestuur en het imago van het Hoofdstedelijk Gewest. Zo omschreef formateur Rudi Vervoort (PS) woensdagnamiddag het akkoord dat hij samen met de Nederlandstalige formateur Elke Van den Brandt (Groen) toelichtte.

In het luik sociale uitdagingen wil de toekomstige regering werk maken van 15.000 bijkomende sociale en betaalbare woningen. Er komt een huurgarantiefonds om de Brusselaars te helpen die moeilijk aan een betaalbare woning geraken wegens de hoge huurprijzen. De Strategie 2025 wordt omgevormd tot een Strategie 2030, terwijl de jongerengarantie uitgebreid wordt tot alle werklozen. Er komen ook experimenten met “zones zonder werkloosheid”.

Ecologische transitie

In de wijkcontracten wordt een sociaal en gezondheidsluik ingebouwd in samenwerking met de OCMW’s. De ecologische transitie houdt in dat Brussel de internationale ambities volwaardig nakomt, stelde Elke Van den Brandt. Zo moet het gewest tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Daarnaast moet de circulaire en lokale economie gestimuleerd worden. Voorts gaat er aandacht naar het renoveren van woningen. “Dat is goed voor het klimaat, zorgt voor gezonde lucht en jobs, en doet de energiefactuur dalen.”

© ISOPIX

Inzake mobiliteit wil de regering de autodruk verminderen, circulatieplannen invoeren en extra fietsinfrastructuur uitwerken. Het volledige gewest wordt zone 30, op de grote verkeersassen na. Daarvoor zal de infrastructuur worden aangepast en zal een strikt handhavingsbeleid worden uitgewerkt. De Brusselse regering wil ook werk maken van veilig verkeer. “Een kind van 12 moet alleen naar school kunnen gaan”, aldus Van den Brandt.

Culturele hoofdstad

Op het vlak van bestuur wil de nieuwe regering de burger meer betrekken, stelde Vervoort. Zo komen er thematische ministerraden met de inbreng van het middenveld. Een staten-generaal van het gewest en de gemeenten moet zich onder meer buigen over het mogelijk hertekenen van de gemeenten en de politiezones. Een Brussels parlementslid kan geen burgemeester of schepen zijn, het aantal schepenen vermindert en een gemeentelijk mandaat wordt geharmoniseerd. Inzake preventie en veiligheid wordt het coördinatie- en crisiscentrum versterkt. De regering gaat zich ook inzetten om Brussel in 2030 Culturele Hoofdstad van Europa te maken.

© ISOPIX

Woensdagavond spreken de zes partijen - Groen, Open Vld en one.brussels-sp.a aan Nederlandstalige kant en PS, Ecolo en DéFI aan Franstalige kant - zich uit over dit akkoord in hun toetredingscongressen. Er is in de loop van de avond nog overleg voorzien over de verdeling van de bevoegdheden, waarvoor een aantal partijcongressen ook hun fiat moeten geven.

Aangeboden door onze partners