16 militairen vorig jaar 'vermist’: ze keerden niet meer terug naar hun eenheid en worden beschouwd als deserteur

Ons leger heeft vorig jaar 16 militairen als ‘vermist’ opgegeven en aan de politiediensten gevraagd om hen actief op te sporen. Ze waren niet meer teruggekeerd naar hun eenheid en werden bijgevolg als deserteur beschouwd. Maar in feite waren ze gewoon onwettig afwezig.

In de Eerste Wereldoorlog riskeerden deserteurs de dood met de kogel, wat in een twintigtal gevallen ook effectief gebeurd is. Vandaag kan een burgerlijke rechtbank nog altijd celstraffen tot twee jaar uitspreken wanneer een gewone militair langer dan acht dagen wegblijft zonder geldige reden.

In de meeste gevallen blijft het bij een administratieve sanctie. “De korpscommandant kan beslissen om de zaak zonder gevolg te klasseren. Maar hij kan de militair ook officieel terechtwijzen, een vermaning geven, een eenvoudig arrest of een zwaar arrest uitspreken. In geval van lange of herhaaldelijke desertie kan men overgaan tot inhouding op de wedde, tijdelijke ambtsontheffing of een definitief ontslag uit het leger”, zegt de persdienst van Defensie.

“Familiale, sociale, psychologische of professionele problemen liggen vaak aan de basis waarom militairen plots niet meer terugkeren naar de kazerne. “Maar meestal gaat het om administratieve vergissingen of misverstanden en zijn ze gewoon onwettig afwezig”, zegt Yves Huwart van militaire vakbond ACMP.

Door tg