“Grootschalige identiteitscontroles is schieten met een kanon op een mug”

Gent -

Zo goed als alle partijen loven de kordate aanpak van het stadsbestuur na het uitlekken van incidenten in het zwembad van Rozebroeken, meer bepaald de invoering van identiteitscontroles bij de ingang van het zwembad. Sommigen vragen de uitbreiding van de maatregelen naar alle zwembaden in Gent en naar andere recreatiegebieden zoals de Blaarmeersen en het Zuidpark. PVDA vindt identiteitscontroles en het aanleggen van een databank echter “schieten met een kanon op een mug”

Johan Deckmyn, fractievoorzitter van het Vlaams Belang, stak van wal door te zeggen “dat het niet wil zeggen omdat de oppositie gezamenlijk om de bijeenroeping vraagt van de commissie Tom De Meester (PVDA) en ik nu plots boezemvrienden zijn geworden.”

Hij vreest dat de situatie in de toekomst weinig zal veranderen.

“Wat ons betreft moet er krachtdadig opgetreden worden”, aldus Deckmyn. “Anders blijft er een sfeertje hangen van straffeloosheid. Na drie maanden kunnen amokmakers weer binnen in het zwembad. Hoe gaan die achterpoortjes gesloten worden? Redders die naar de politie bellen en daarna op het matje worden geroepen bij de directie, dat is echt ontoelaatbaar.”

“En wat als een tiental jongeren aan de kassa staan die niet binnen mogen? Hoe gaat men die tegenhouden?”

Voor Vlaams Belang beperkt het probleem zich niet tot zwembaden. Hij verwees naar de opstootjes in de Blaarmeersen en het Henry Storyplein.

Daarna begon hij over “de olifant in de kamer”: “We mogen niet uit de weg gaan dat het hier vaak om allochtone jongeren gaat.”

Hij legde ook de nadruk op de rol van de ouders. “Die moeten bij hun schabbernakkel worden genomen. Wie gaat hen wijzen op hun verantwoordelijkheid? Ik hoop dat ook zij op het matje zullen worden geroepen.”

De directie moest toegeven dat ouders niet op de hoogte worden gebracht van de baldadigheden van hun kind.

Gekleurde achtergrond

“Laat ons asjeblief de resultaten van de maatregelen afwachten”, berispte Stephanie D’hose (Open VLD) de Vlaams Belanger. Zij prees de kordate aanpak van het stadsbestuur. “Vooral het feit dat er meer mensen zullen ingezet worden, zal de mensen een geruster gevoel geven.”

Sven Taeldeman (s.pa) riep op om ook de oorzaken van grensoverschrijdend gedrag aan te pakken.

Cengiz Cetinkaya (Groen) hoopte dat mensen met een gekleurde achtergrond niet systematisch uitgesloten zullen worden. “40 jaar geleden was er in de Desmedtstraat ook een berucht zwembad. Samen met mijn twee zusters wou ik gaan zwemmen. Wij werden opzijgezet omdat we een migratieachtergrond hadden.”

“Ik hoop dan ook dat een bepaalde bevolkingsgroep niet zal geviseerd worden.”

Tom De Meester (PVDA) vond het bijzonder onkies dat het Vlaams Belang er “een zaak van allochtonen” van maakt en vindt dat identiteitscontroles en het opzetten van een databank “schieten met een kanon is op een mug.”

Hij vond het heel eigenaardig dat het stadsbestuur niet op de hoogte was van vorige feiten. “Niet transparant naar uw grootste aandeelhouder”, zei hij tegen de directeur van LAGO.

“Hoe komt het overigens dat na al die Me Too-verhalen de redders pas nu zullen opgeleid worden rond het behandelen van seksueel agressief gedrag?”

Hij drong dan ook aan op een grondige opleiding van het personeel en vond dat er ook nood is aan een vertrouwenspersoon die door bezoekers én personeel kan aangesproken worden. “Die persoon moet ook makkelijk benaderbaar zijn.”

“Want naar de politie gaan is niet altijd de beste oplossing want niet alle slachtoffers willen dat.”

Het meeste commentaar kreeg hij toen hij stelde dat grootschalige identiteitscontroles en het aanleggen van een databank “schieten met een kanon is op een mug.” Te drastisch, vindt hij. Hij vroeg zich ook af of dit geen privacyproblemen zou scheppen en of je 12-jarigen wel kan vragen om een identiteitskaart te tonen.

“Het staat goed om stoer met de spierballen te rollen maar ik denk niet dat het veel oplost. Je kan amokmakers toch gewoon uit het zwembad zetten?”

Zomerveiligheidsplan

Anneleen Van Bossuyt, fractievoorzitter van N-VA, loofde de maatregelen en hoopt dat die worden uitgebreid naar andere zwembaden. Ze vroeg naar de specifieke reactie van het stadsbestuur op de schokkende verklaring van een anoniem personeelslid. “We hebben nog niets gehoord over de relatie tussen het personeel en de directie. Klopt het dat zij op het matje worden geroepen als zij de politie bellen?”

Ook zij vroeg zich af of de ouders van de daders worden aangesproken over het gedrag van hun kind.

N-VA stelt voor een zomerveiligheidsplan voor de stad te ontwikkelen. “Het lijkt een beetje alsof we achter de feiten aanhollen. Dat gaat ook over de Blaarmeersen en het Zuidpark.”

Van Bossuyt: “We vragen ook meer feedbackmogelijkheden van de bezoekers zoals een enquête formulier dat bezoekers kunnen invullen bij het naar buitengaan.”

Hafsa El-Bazioui (Groen) ten slotte trok het debat open: “In ons land zijn er 12.000 meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. En dan zijn er al degenen die het niet durven melden. Of het nu gebeurt in de Rozenbroeken, op de Korenmarkt of aan de Zuid: neen is neen!”

Zij vroeg om via affiches en andere communicatie de slachtoffers duidelijk te maken dat zij hiervoor klacht kunnen neerleggen en nadien zullen opgevangen worden. Indien slachtoffers redders aanspreken, welke garantie kan de directie geven dat dit zal opgevolgd worden?”

Elke Sleurs (N-VA) ten slotte wees nog eens op het Zorgcentrum na Seksueel Geweld dat zij als voormalig staatssecretaris heeft opgericht in het UZ en vroeg de medewerking van de gemeenteraad om het uit te rollen over het hele land.

Door Geert Neyt