Bevoegdheden in de nieuwe Brusselse regering verdeeld, vanochtend al eedaflegging

© ISOPIX

De samenstelling van de nieuwe Brusselse regering is bekend. Ze bestaat uit twee vertrouwde gezichten – minister-president Rudi Vervoort en staatssecretaris Pascal Smet – en zes nieuwkomers. Enkel Bernard Clerfayt en Sven Gatz hebben al regeringservaring als respectievelijk federaal staatssecretaris en Vlaams minister. De samenstelling werd verspreid nadat de coalitiepartners PS, Ecolo, DéFI, Groen, Open VLD en one.brussels-SP.A woensdagavond hun fiat gaven voor de nieuwe bestuursploeg. Donderdagochtend leggen de regeringsleden al de eed af.

Rudi Vervoort (PS) blijft in de nieuwe Brusselse regering minister-president, bevoegd voor huisvesting en stadsvernieuwing, ruimtelijke ontwikkeling, veiligheid en preventie, toerisme, imago van Brussel en biculturele zaken van gewestelijk belang, betalend personenvervoer.

Elke Van den Brandt (Groen) wordt minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid. Ze is ook bevoegd voor sociale integratie en gezondheid (GGC). Als voorzitster van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is ze ook bevoegd voor begroting, Financiën, Welzijn, Kinderopvang en Stedenbeleid.

Sven Gatz (Open VLD) wordt minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken en Promotie van Meertaligheid. Hij is ook bevoegd voor Toerisme, imago van Brussel en biculturele zaken van gewestelijk belang (samen met Vervoort), Statistiek, Stedenbouw en Patrimonium, Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. Binnen de VGC is hij ook bevoegd voor Onderwijs.

Pascal Smet (one.brussels-SP.A) is staatssecretaris voor Stedenbouw, Europese en Internationale Aangelegenheden, Buitenlandse Handel, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp. Binnen de VGC is hij minister van Jeugd, Cultuur en Sport.

Barbara Trachte (Ecolo) wordt als staatssecretaris bevoegd voor Economische Transitie en Onderzoek. Ze wordt ook minister-president van de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof), bevoegd voor Economie, Ambtenarenzaken, Openbaar Ambt en Gezinsbeleid. De oorspronkelijke kandidaat voor deze taken, Isabelle Pauthier, werd weggestemd, waardoor de Franstalige groenen naar een andere kandidaat moesten zoeken die wel op een meerderheid van de Algemene Vergadering kon rekenen. De beslissing viel na een vergadering van meer dan zeven uur.

Alain Maron (Ecolo) is minister van Milieu en Klimaat, Sociale Integratie en Gezondheid. Hij is ook bevoegd voor Energie, Water, Netheid, Haven van Brussel en gezondheid.

Bernard Clerfayt (DéFI) is minister van Werk, Beroepsopleiding, Lokale Besturen, Digitalisering, Dierenwelzijn en Kinderbijslag.

Nawal Ben Hamou (PS) wordt staatssecretaris voor Gelijke Kansen. Ze heeft ook een reeks bevoegdheden in de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof) zoals Sociale Integratie, Onderwijs, Cultuur en Sport.

De meerderheid stelt ook Rachid Madrane (PS) voor als voorzitter van het Parlement. Oud-minister Guy Vanhengel (Open VLD) wordt eerste ondervoorzitter en Fouad Ahidar (one.brussels-SP.A) voorzitter van de Raad van de VGC.

De leden van de regering leggen donderdagvoormiddag de eed af in het Brussels Parlement vanaf 9.30 uur. Minister-president Rudi Vervoort legt om 13.30 uur de eed af bij de koning, waarna een eerste ministerraad volgt. De regeerverklaring is voorzien om 14.30 uur.

Aangeboden door onze partners