Na vermeend gesjoemel en nietigverklaring: moet Belgisch dorp voor de derde keer naar de stembus?

Volgens huidig burgemeester Dimitry Fourny moet er voor de derde keer gemeenteraadsverkiezingen worden georganiseerd in Neufchâteau. Foto: Photo News

Is driemaal straks scheepsrecht in Neufchâteau? Vandaag beslist de gouverneur van Luxemburg of de inwoners van de Waalse stad voor de derde keer naar de stembus moeten trekken voor gemeenteraadsverkiezingen.

Eerst was er een klacht tegen de uittredende CDH-burgemeester Dimitri Fourny wegens verkiezingsfraude. Bij de originele gemeenteraadsverkiezingen van oktober vorig jaar zou de man gesjoemeld hebben met volmachten van de bewoners van het woonzorgcentrum van het OCMW van Neufchâteau. Waarna de nietigverklaring van de verkiezingen werd gevraagd aan gouverneur Olivier Schmitz van Luxemburg. Trouwens ook door Fourny zelf.

Herverkiezingen

De gouverneur oordeelde dat 56 stemmen inderdaad ongeldig waren. Hij besliste daarom om de gemeenteraadsverkiezingen op 16 juni over te laten doen. Maar na die herverkiezingen volgde opnieuw een klacht. Dit keer alleen vanuit het kamp van Dimitri Fourny. De uittredende burgemeester stelde in juni opnieuw onregelmatigheden vast bij de stembusgang. Zo zouden volgens hem 199 migranten die in Neufchâteau wonen zich niet hebben kunnen registreren als kiezer.

Fourny denkt dat hij daarom de absolute meerderheid niet haalde zoals in oktober wel het geval was. Toen haalde hij die meerderheid met een marge van 16 stemmen. Maar door de nieuwe uitslag werd zijn partij Agir Ensemble van het college van Burgemeester en Schepenen van Neufchâteau naar de oppositiebanken verwezen. Want de grote uitdagers van Pour Vous, die op 16 juni net als de partij van Fourny negen zetels behaalden, sloten na de herverkiezingen een bestuursakkoord met Troisième Piste, de veel kleinere partij die een zetel behaalde.

Bij partij Pour Vous vinden ze de klacht van de uittredende burgemeester flauwekul. “We moeten er dus van uitgaan dat die nieuwe kiezers meteen sympathie zouden koesteren voor diegenen die schuldig waren aan de onregelmatigheden waardoor er nieuwe verkiezingen moesten plaatsvinden.”

Nieuwe klacht

Vandaag beslist de gouverneur van Luxemburg of Fourny terecht klacht indiende en de inwoners van Neufchâteau al dan niet voor een derde keer moeten gaan stemmen voor een nieuw bestuur voor hun stad. Volgens de Waalse administratie was het Waals Gewest bij de herverkiezingen van juni niet verplicht de mogelijkheid te promoten dat buitenlanders kunnen stemmen. Dat was wel het geval voor de verkiezingen van 10 oktober. Vindt de gouverneur de klacht van Dimitri Fourny inderdaad ongegrond, dan kan Fourny nog altijd zijn gelijk proberen halen bij de Raad van State. Zo lang de verkiezingen niet definitief zijn, blijft het stemmenkanon aan de macht in zijn stad die iets meer dan 7000 inwoners telt. Zo kan hij zijn dagen vullen. Want de man stopte na de aantijgingen van fraude de als fractieleider in het Waalse parlement.

Door Tommy Huyghebaert
AANGERADEN