Even slikken: Belgische voetbalbond draait op voor serieuze som onderzoekskosten in matchfixingdossier

Bron © BELGA

Foto: Photo News

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) moet de totale som van onderzoeks- en gedingkosten ten belope van 125.000 euro voor zijn rekening nemen. Dat heeft het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) woensdag beslist, zo blijkt uit de volledige motivering.

LEES OOK. KV Mechelen legt zich neer bij uitsluiting Europees voetbal: “Gaan niet in beroep in belang van Belgisch voetbal”

Het Bondsparket had in eerste aanleg gevraagd om de onderzoekskosten (75.000 euro) en gedingkosten (50.000 euro) aan te rekenen aan de beklaagden, maar dat verzoek werd door de Geschillencommissie Hoger Beroep afgewezen. Die bedragen werden namelijk niet gestaafd en dus werden ze herleid tot 1 euro provisioneel.

Voor het BAS vorderde de KBVB om de eigen kosten provisioneel te vergoeden voor een euro. Dat werd afgewezen. “Het arbitragecollege stelt vast dat noch de KBVB, noch het Bondsparket, enig bewijsstuk bijbrengen van de kosten die het onderzoek veroorzaakt heeft, en er wordt ook geen reden opgegeven waarom (nog) geen bewijsstukken kunnen worden voorgelegd”, klinkt het. En dus moet de KBVB voor het volledige bedrag opdraaien.

De kosten voor de arbitrage bedragen 11.000 euro en moeten worden gedeeld over KV Mechelen, AFC Tubeke, Lokeren, Supportersorgaan Malinwa, KV Mechelen Support, de Mechelse supporter Aico Luypaert, Dejan Veljkovic, Johan Timmermans, Olivier Somers, Stefaan Vanroy, Thierry Steemans en Walter Mortelmans.

“Bewijswaarde en bewijskracht van stukken is sterk genoeg”

Tijdens de tuchtprocedure rond matchfixing in de wedstrijd KV Mechelen/Waasland-Beveren van 11 maart 2018, haalden diverse partijen - Malinwa op kop - meermaals aan dat er problemen waren met de bewijslast en de stukken van bondsprocureur Kris Wagner. Onterecht, oordeelt het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS).

In zijn verdediging verzocht KV Mechelen de drie arbitrale rechters om de bewijsstukken grondig onder de loep te nemen. Zo werd gevraagd naar volledige transcripties van de getapte gesprekken en het gebrek aan de verklaringen van spijtoptant Dejan Veljkovic aan het federaal parket. Ook over de beschikkingen van de taps deed Malinwa moeilijk.

Onterecht, oordeelt het BAS. “De stukken uit het strafdossier die zijn overgemaakt door het parket moeten zelfstandig op hun bewijswaarde en bewijskracht worden beoordeeld. Uit die oefening blijkt dat die bewijswaarde en bewijskracht sterk genoeg is om bepaalde feiten als bewezen te beschouwen. Als KV Mechelen beweert dat andere stukken de niet mis te verstane inhoud van bijgebrachte stukken zouden kunnen nuanceren of tegenspreken, moet zij dit minstens aannemelijk maken, en daarin slaagt zij niet”, luidt het in de motivering.

“De bewering dat het tuchtdossier onvolledig is en fouten bevat, belet niet dat de stukken die wel van het dossier deel uitmaken zelfstandig op hun bewijswaarde en bewijskracht beoordeeld moeten worden. Louter beweren dat bepaalde stukken ontbreken, volstaat niet om die bewijskracht en bewijswaarde onderuit te halen. Om diezelfde reden is de eis voor volledige transcripties onterecht. Wat de fouten in de transcripties betreft, gaat het om een enkele fout, wat in het geheel niet aantoont dat dus alle transcripties fouten bevatten. Laat staan fouten die meer zijn dan een enkele verschrijving en relevant zouden zijn voor de beoordeling van de zaak.”

“Dat de selectie van de stukken uit het strafdossier beperkt was, belet niet dat de wel overgemaakte stukken zelfstandig op hun bewijswaarde en bewijskracht kunnen en moeten onderzocht worden”, luidt het ook. “Dat andere partijen dan het Bondsparket geen toegang kregen tot het strafdossier en dus de wapengelijkheid geschonden werd, is feitelijk en juridisch onjuist. Het Bondsparket heeft geen toegang gekregen tot het strafdossier, maar een aantal stukken uit het strafdossier verkregen. Het is het parket dat over dergelijke aanvragen beslist. Dat het parket de aanvraag van het Bondsparket wel, en die van andere partijen niet, gehonoreerd heeft, is een beslissing van parket en niet van het Bondsparket.”

Ook met het stilzwijgen van spilfiguur Dejan Veljkovic hadden heel wat andere partijen het moeilijk. “Maar dat belet niet dat KV Mechelen, even goed als de andere partijen, de bewijswaarde en bewijskracht van de stukken die van het dossier deel uitmaken, kan beoordelen en betwisten. Die stukken zijn zelfstandig te beoordelen, en eerder heeft het arbitragecollege al geoordeeld dat de bewijswaarde en bewijskracht ervan sterk genoeg is om bepaalde feiten als bewezen te beschouwen. Overigens kan worden opgemerkt dat KV Mechelen niet kan eisen dat Veljkovic verklaringen zou afleggen. Om dezelfde redenen kan KV Mechelen ook niet eisen dat de volledige verklaringen van spijtoptant Veljkovic zouden worden bijgebracht”, deed het BAS de procedurele argumenten van de hand.

Spilfiguur Dejan Veljkovic blijft tien jaar geschorst

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) heeft beslist om het dossier van Dejan Veljkovic niet af te splitsen van de volledige matchfixingzaak. De vermeende spilfiguur in de fraudezaak blijft ook voor tien jaar geschorst. “Het is jammer dat onze cliënt niet wordt beloond voor zijn bijdrage aan het strafonderzoek, maar de feiten zijn wat ze zijn”, reageerde zijn advocaat Bart Verbelen donderdag bij Belga. Wellicht berust Veljkovic in de uitspraak.

De advocaten van Veljkovic lieten tijdens de procedure meermaals verstaan dat de makelaar niet aangesloten was bij de voetbalbond. “Hij kon dus evengoed opgeroepen worden door de lokale vissersclub”, stelde advocaat Kris Luyckx meermaals. Veljkovic was dus van oordeel dat hij niet vervolgd kon worden en daarom ook niet verplicht kon worden om stukken vrij te geven voor een disciplinair onderzoek. “Maar op basis van het bondsreglement kan de KBVB wel degelijk maatregelen nemen tegen Veljkovic. En het gerechtelijk wetboek (artikel 1380) biedt voldoende rechtsgrond om stukken uit een strafdossier over te maken”, weerlegde het BAS die argumenten.

Daarnaast eiste Veljkovic dat zijn zaak afgesplitst zou worden, tot het memorandum als spilfiguur definitief bekrachtigd werd door het federaal parket. Dan pas kon de verguisde makelaar vrijuit spreken. De bekrachtiging is tot op heden nog niet gebeurd. “Veljkovic heeft vrijwillig gekozen om in de strafprocedure spijtoptant te worden. Dat kan niet als gevolg hebben dat een regelmatig ingestelde tuchtprocedure daarom moet wachten totdat definitief uitspraak werd gedaan over het memorandum (bekrachtiging) en over de strafvordering”, klinkt het. Als de zaak wel afgesplitst zou worden, kan Veljkovic in afwachting van het definitieve vonnis gewoon zijn activiteiten als makelaar voortzetten. Het beroep bij het BAS werkt immers opschortend. En dat kan niet de bedoeling zijn, legt het BAS uit.

Meester Verbelen betreurt dat het memorandum nog niet bekrachtigd is door het federaal parket. “Er was ons beloofd dat dat voor de zomer zou gebeuren. Het zal tijdens de grote vakantie zeker niet gebeuren, dus we hopen in september of uiterlijk oktober een update te kunnen geven.”

Door Vincent Van Genechten
AANGERADEN