Boerenbond: “Landbouwers bereiden zich steeds beter voor op hete zomers”

Bron © BELGA

Themabeeld Foto: Hollandse Hoogte / Flip Franssen

“Onze landbouwers bereiden zich almaar beter voor op hete zomers”, stelt Vanessa Saenen, woordvoerster van Boerenbond, vast. “Zo wordt regenwater steeds meer en beter gebufferd. Of men kiest voor teelten die beter bestand zijn tegen de hitte. Dat is het gevolg van een aantal hete zomers in het verleden.”

De gevolgen van de hinder door de hitte verschillen ook naargelang de streek, zegt Saenen. “In sommige streken zullen de veehouders bijvoorbeeld de koeien ‘s nachts de wei op laten in plaats van overdag, of men voorziet beschutting op de weides en ventilatie in de stallen. Voorts maken boeren dezer dagen ook dankbaar gebruik van het 20-tal verdeelpunten van Aquafin waar gezuiverd afvalwater ter beschikking wordt gesteld van de landbouwers (of van openbare besturen).”

Echt in de gevarenzone zit de landbouw nog niet, vindt Saenen, temeer omdat er toch wat neerslag is gevallen in de voorbije periode, maar het blijft afwachten hoe lang de hittegolf nu zal aanhouden.

Door jvh
AANGERADEN