Gemeente Zulte zoekt medewerkers

Foto: vzw Curieus Genk

Zulte - Het gemeentebestuur van Zulte is op zoek naar twee nieuwe collega’s, een loketmedewerker voor de dienst burgerzaken en een deskundige cultuur en communicatie, beide voltijdse contracten, de eerste voor onbepaalde duur, de tweede voor één jaar. Er wordt voor beide functies een wervingsreserve aangelegd.

Loketmedewerker burgerzaken

Het wordt de opdracht voor de loketmedewerker taken en dossiers op te volgen in verband met geboortes, huwelijken, overlijdens of adopties. Hij of zij zal  persoonsgebonden gegevens van de inwoners registreren en verwerken, maar ook rijbewijzen en reispassen. Naast dit loketwerk zal de nieuwe medewerkers ook bepaalde onderwerpen uitdiepen.

De gemeente zoekt daarvoor iemand die punctueel, flexibel en burgergericht is en bereid buiten de normale kantooruren te werken. Daarvoor beschikt hij over een diploma hoger secundair onderwijs en is in het bezit van een rijbewijs B.

Deskundige cultuur

De deskundige cultuur volgt het beleid inzake cultuur op en organiseert evenementen. Hij of zij volgt ook de (subsidie)reglementen. De nieuwe medewerkers werkt samen en overlegt met andere vrijetijdsdiensten en voert communicatie over evenementen. Hij verzorgt het gemeentelijk infoblad, schrijft persberichten en is medebeheerder van de gemeentelijke website.

De nieuwe medewerker is vertrouwd met cultuur en digitale media en is communicatief, creatief, inventief en nauwgezet. Hij kan coördineren, plannen en organiseren. Daarvoor beschikt hij over een bachelordiploma en heeft een rijbewijs B.

Een gedetailleerde infobundel bekom je bij de personeelsdienst via tel. 09 243 14 67 of personeel@zulte.be.

Solliciteren                 

Wie geïnteresseerd is in één van beide jobs stuurt zijn sollicitatiebrief met cv, een kopie van het vereiste diploma en rijbewijs en een recent uittreksel uit het strafregister naar het College van burgemeester en schepenen, Centrumstraat 8, 9870 Zulte of geeft deze tegen ontvangstbewijs af in het gemeentehuis, uiterlijk op 8 augustus 2019 voor de functie van loketmedewerker of op 22 augustus 2019 voor de functie van deskundige cultuur en communicatie.

 

Door Eddy Lefevre
AANGERADEN