Vlaams Belang hekelt nieuwe functie voor Olivier Maingain: “Misbruik van Vlaams belastinggeld om anti-Vlaamse politiek te voeren”

Bron © L'Echo, Belga

Olivier Maingain Foto: Photo News

Brussel -

Het Vlaams Belang is misnoegd over het nieuws dat Olivier Maingain (DéFI) wellicht een functie als ‘verbindingsofficier’ krijgt, die de banden tussen de Franstaligen in Brussel en Wallonië enerzijds en de Franse Gemeenschap anderzijds.

Dat de functie wordt gecreëerd is overeengekomen tijdens de vorming van de Brusselse regering. Het zou een eis van DéFI geweest zijn, en voorzitter Olivier Maingain lijkt dan ook het meest in aanmerking te komen om de job uit te oefenen. “Al te vaak worden deze relaties (tussen de Franstaligen in Brussel en Wallonië, red.) beperkt tot de gemeenschapsbevoegdheden, zoals onderwijs en cultuur. Maar er is ook nood aan een gemeenschappelijke visie op economisch en sociaal vlak”, legt hij uit.

Maar het Vlaams Belang is niet te spreken over het “nieuw op te richten vehikel”. “Olivier Maingain, de Vlamingenhatende voorzitter van DéFi, heeft voor zichzelf een nieuwe functie gecreëerd: hij wordt ‘agent de liaison’ tussen Brussel en Wallonië, om de socio-economische banden tussen Brussel en Wallonië nauwer aan te halen”, analyseert de partij. Ze beschuldigt Maingain ervan zijn “oude droom van ‘le très grand Bruxelles’“ te willen realiseren.

“Hoewel een en ander door de Franse Gemeenschapscommissie wordt gefinancierd, is de band met de Brusselse regering - waar DéFi ook in zit - onmiskenbaar”, luidt het. Het Vlaams Belang hekelt “het stilzwijgen” van de Nederlandstalige regeringspartijen Groen, one.brussels-SP.A en Open VLD. “We stellen vast dat het belastinggeld dat rijkelijk van Vlaanderen naar Wallonië en Franstalig Brussel vloeit, vandaag misbruikt wordt om een ronduit anti-Vlaamse politiek te voeren, en om uitgebluste politici aan een nieuw postje te helpen. Het Vlaams Belang hoopt dan ook dat vanuit Vlaanderen en Vlaams Brussel er een duidelijk signaal wordt gegeven dat dit onaanvaardbaar is”, zegt fractieleider Dominiek Lootens.

Door jvh
AANGERADEN