Moslimexecutieve noemt regels voor Offerfeest “extreem gecompliceerd”

Bron © BELGA

Foto: Marc Herremans - Corelio

Sinds 2016 is het Offerfeest onderwerp geweest van heel wat debatten, wat heeft geleid tot het verbod in Vlaanderen en in Wallonië op elke vorm van onverdoofd offeren in de tijdelijke slachthuizen. Dit is in Vlaanderen ook in de reguliere slachthuizen het geval sinds januari 2019. In Wallonië wordt de nieuwe wet van kracht op 1 september 2019. Dat staat te lezen op de website van het Executief van de Moslims van België (EMB).

Voor wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft, worden de Brusselse gelovigen uitgenodigd om gebruik te maken van het erkende slachthuis van Anderlecht, en van de slachthuizen in het Waals Gewest, aangezien het ritueel onverdoofd slachten daar nog toegelaten is tot 31 augustus 2019.

“Het ritueel slachten dat in België al jaren wordt uitgevoerd, wordt dus opnieuw in vraag gesteld door de evolutie van de nationale wetten”, meldt de website. “Het naleven van deze rite binnen en buiten het kader van het Offerfeest is dan ook extreem gecompliceerd, zelfs onmogelijk, geworden voor de trouwe moslims, aangezien het ritueel slachten alleen nog aanvaard wordt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.”

Onvrede

“Naar aanleiding van dit verbod (op onverdoofd slachten, nvdr) heeft de moslimgemeenschap van België de laatste jaren al talloze keren haar onvrede uitgedrukt door middel van verschillende acties”, klinkt het voorts. “Zo hebben verschillende moslimorganisaties, aangevoerd door de Coördinatieraad van de Islamitische Instellingen van België (CIB), beroep aangetekend tegen de beslissing van de Vlaamse minister voor Dierenwelzijn in februari 2016.”

De Moslimexecutieve had vrijdag bekendgemaakt dat het Offerfeest of ‘Aïd El Adha’ dit jaar zal plaatsvinden op zondag 11 augustus. Het Offerfeest wordt gevierd op de tiende dag van de twaalfde maand van de islamitische maankalender. Met het feest wordt herdacht dat de profeet Ibrahim bereid was zijn zoon te offeren voor God. Die zond hem een schaap dat in de plaats van de zoon geofferd mocht worden.

“In de praktijk zullen moslims bij ons niet langer geneigd zijn om nog een schaap te laten slachten”, zegt Mohammed Bachiri, voorzitter van het islamitisch centrum Al Fath in Leuven.” 95 procent van de moslims in Vlaanderen zal nu geld overmaken aan een familie in Marokko of in Somalië, zodat zij het feest kunnen vieren en een schaap kunnen slachten.”

Neerleggen bij verbod

De moslimgemeenschap in Vlaanderen legt zich dus neer bij het verbod? “Jazeker, vorig jaar waren er nog enkele moslims uit de streek van Leuven die naar Waver (in Waals-Brabant) trokken, omdat het daar nog kon, maar daar komt nu ook een einde aan.”

“Volgens de traditie moet het schaap onverdoofd geslacht worden”, zegt Bachiri, “maar dat mag dus niet meer door de wet op dierenwelzijn, en de meeste mensen zullen het dan ook niet doen. Er staan ook zware boetes op wanneer je het toch doet en betrapt wordt.” Volgens de voorzitter van de Al Fath-moskee is de wetgeving vooral ook een streep door de rekening van vele schapenboeren. “Zij verdienden vroeger een mooie cent aan de verkoop van offerdieren, maar dat tijdperk is voorbij.”

Door jvh
AANGERADEN