Bewoners al weken in de ban van geplaatste steen die rotte geur ‘uitstoot’: stad maakt doel bekend

Sint-Goriks-Oudenhove / Zottegem -

De mysterieuze steen en zitbank op het Kruiswaterplein die de inwoners van het Oost-Vlaamse Sint-Goriks-Oudenhove al enkele weken in de ban houden, hebben hun geheimen prijsgegeven.

De steen en de zitbank werden geplaatst door de stadsdiensten, maar de buurtbewoners hadden het raden naar het waarom. Vooral de steen hield hen in de ban. “Kras en ruik”, staat erop geschreven. Wie dat deed sprak over het vrijkomen van een penetrante, rotte geur.

Schepen van Leefmilieu Leen Goossens heeft het geheim van de steen en de zitbank nu prijsgegeven. “Het gaat om ‘Landschapsbeleving in de Vlaamse Ardennen’, een project van Toerisme Vlaamse Ardennen, Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA), Natuurpunt en de Provincie Oost-Vlaanderen werd”, verduidelijkt ze.

“Het is de bedoeling om het landschap in de Vlaamse Ardennen belevingsvol uit te spelen zonder de landschapsvervuiling van infoborden. De Vlaamse Ardennen is een belangrijke toeristische regio met een uitzonderlijk landschap dat vooral vraagt om wandelend ontdekt te worden. Een veertigtal belevingselementen die over het volledige grond gebied geplaatst worden moeten hierin verandering brengen. De locatie in Zottegem werd gekozen via een participatief project dat in 2016 werd opgestart door RLVA. De zitbank bevat een aanduiding van twee steensoorten die ook aanwezig zijn in de vlakbij gelegen kerk van Sint-Goriks. Wie graag de geur van deze stenen opsnuift, kan deze ontdekken door te krabben aan de krabsteen.”

Rottingsgas

De rotte geur zou van de zwavel komen die gebruikt werd tijdens het rottingsproces van dood materiaal. In het versteningsproces kwamen kleine stinkende gasbelletjes in de steen terecht. En door de steen te krassen komt dat ‘fossiel rottingsgas’ vrij.

Door dvp
AANGERADEN