Te veel “dodenwegen” in West-Vlaanderen: gouverneur start onderzoek naar verkeersonveiligheid in zijn provincie

Foto: BELGAIMAGE

De West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé start een uitgebreid onderzoek naar de oorzaken van de vele verkeersongevallen in zijn provincie. Uit onderzoek van Statistiek Vlaanderen blijkt dat zijn provincie slecht scoort, zowel op het vlak van doden in het verkeer als het aantal zware ongevallen.

310 mensen lieten vorig jaar in Vlaanderen het leven bij verkeersongevallen. Dat is een kleine stijging in vergelijking met 2017 (299 doden). Al werpen jaren van verkeersveiligheidscampagnes ook hun vruchten af: in 2005 stierven in het verkeer in Vlaanderen nog bijna 600 mensen, het aantal doden op de weg is dus bijna gehalveerd.

Toch is er nog veel werk aan de winkel: een gedetailleerde analyse van de Vlaamse ongevallencijfers door Statistiek Vlaanderen wijst uit dat er vooral in West-Vlaanderen inspanningen nodig zijn. “In die provincie zitten veel gemeenten qua doden en zwaargewonden in het verkeer boven het Vlaamse gemiddelde.”

Ook op het vlak van aantal zware ongevallen per provincie zitten – naast een aantal Oost-Vlaamse gemeenten – opnieuw “veel West-Vlaamse gemeenten boven het gemiddelde”, aldus Statistiek Vlaanderen. Aan het andere einde van de schaal bevindt zich Vlaams-Brabant, dat zowel wat doden als ernstige ongevallen betreft veel beter scoort dan de rest van Vlaanderen.

Kusttoerisme

West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé erkent dat er werk aan de winkel is. “Het wordt één van de prioriteiten van de komende maanden om vast te stellen waarom West-Vlaanderen het minder goed doet”, zo zegt zijn kabinetschef. Ze beklemtoont dat er de voorbij jaren niet is stilgezeten, met onder meer preventiewerk via de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen, ook opgericht door Decaluwé.

Als mogelijke oorzaken voor de vele ongevallen zal onder meer naar de specifieke mobiliteit in West-Vlaanderen worden gekeken, “inwoners zijn hier voor hun verplaatsingen veel meer afhankelijk van de wagen dan in andere provincies”. Ook wordt het effect van het kusttoerisme en de kusthoreca op de verkeersonveiligheid onderzocht: zeker tijdens zonnige weekenden rijden tienduizenden dagjestoeristen met de wagen naar de kust.

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) juicht het onderzoek toe: “Sowieso weten we uit onderzoek dat de meest ernstige ongevallen zich voordoen op Vlaamse gewestwegen buiten de bebouwde kom”, zegt VSV-woordvoerder Werner De Dobbeleer. “En West-Vlaanderen – een veeleer landelijke provincie – telt bijzonder veel van die lange gewestwegen, denk onder meer aan de gewestweg N8.” Vooral het traject van de N8 tussen Ieper en Koksijde – met één rijstrook in elke richting – heeft een bijzonder slechte reputatie en staat in de volksmond al jarenlang als “dodenweg” bekend.

Door Werner Rommers
AANGERADEN
Meest recent