Kerkgangers hebben minder kans op depressie

Foto: DVH

Oudere mensen die geregeld naar de kerk gaan, hebben een betere geestelijke gezondheid dan leeftijdsgenoten die dat niet doen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Trinity College Dublin, waarvoor ze tussen 2010 en 2016 meer dan 6.000 vijftigplussers volgden.

Voor de goede orde: het is niet gelovig zijn op zich dat in verband wordt gebracht met een lagere kans op depressie. Wel: ouderen die vaak naar de mis gaan, blijken een groter sociaal netwerk te hebben en dat verhoogt dan weer de kans op een betere geestelijke gezondheid.

Zij die zichzelf omschrijven als religieus, maar geen kerkdiensten bijwonen, blijken wel vaker depressieve gevoelens te hebben. Hoofdonderzoeker Rose Anne Kenny wijst erop dat de link tussen sociaal engagement en geestelijke gezondheid al langer bekend is. “Maar als kerkbezoek ervoor zorgt dat ouderen een grotere sociale kring hebben, dan moeten we zoeken naar andere manieren van sociaal contact wanneer we evolueren naar een meer seculiere samenleving.”

Door jvr