Wetenschappers doen onaangename vaststelling: hoe meer het klimaat verandert, hoe agressiever de spinnen worden

Foto: BELGAIMAGE

De verandering van het klimaat zal de komende jaren wellicht nog een hele hoop vreemde neveneffecten hebben. Eén daarvan hebben wetenschappers net ontdekt, en het is er geen om blij van te worden. Spinnen worden immers opvallend agressief door de opwarming van de aarde.

Het klimaat verandert en dus worden ook tropische stormen steeds intenser. Niet alleen slecht nieuws voor ons, maar ook voor veel spinnen. Behalve voor de agressieve exemplaren, zo blijkt uit onderzoek van McMaster University. Die agressieve spinnen overleven immers extreme weersomstandigheden. Een belangrijke en handige karaktertrek die almaar essentiëler wordt voor het overleven van de diertjes. En dus wordt die steeds vaker via hun genen doorgegeven aan volgende generaties.

“Het is immens belangrijk om te begrijpen welke invloed extreme weersomstandigheden hebben op de evolutie en natuurlijke selectie”, zegt evolutionair bioloog Jonathan Pruitt in het wetenschappelijke blad Nature. “Als de zeespiegel stijgt, zal ook het aantal stormen toenemen. We moeten nu meer dan ooit onderzoeken welke invloed dat heeft op de dieren.”

Eigen soortgenoten aanvallen

De onderzoekers bekeken een spinnensoort in Noord- en Zuid-Amerika in detail, omdat die het vaakst geconfronteerd werd met stormen, en hun monden vielen net niet open van verbazing. Het gaat om een spinnensoort die in kolonies in hetzelfde web leeft. Maar dat samenleven verloopt niet altijd even vredevol. Zo is er een duidelijk onderscheid tussen brave en agressieve spinnen: die laatsten reageren sneller op bedreigingen van buitenuit en vallen ook sneller hun eigen soort aan. Ze zorgen er met andere woorden voor dat ze in alle omstandigheden kunnen overleven, en geven die eigenschap door aan de volgende generaties.

De verwachting van de wetenschappers is dat die agressiviteit zich steeds meer zal verspreiden als ook de extreme weersomstandigheden zich blijven doorzetten.

Door gjs