Ook in het Park van Beervelde vangt Rockabilly Day uiteindelijk bot

  • Rockabilly Day in 2018, in de Gentse haven
Lochristi - Rockabilly Day, een fifties-evenement met oldtimers, ronkende motoren, vetkuiven en meer fraai retrospektakel, gaat dit jaar niet door. Enkele weken geleden sloot de organisatie die op zoek was naar een terrein graaf Renaud de Kerchove en zijn Park van Beervelde nog in de armen, omdat die een 'light'-versie van het gebeuren toeliet in zijn domein. Negatief advies vanuit de politiezone en van burgemeester Yves Deswaene zorgen voor het bordje 'cancelled'. Beide beroepen zich op de privacy en het beroepsgeheim voor het uitblijven van verdere toelichting van het verbod. Graaf Renaud de Kerchove betreurt het dan weer dat de fifties niet herleven in zijn domein: "Het is een sympathiek publiek dat erop af komt."

Rockabilly Day vond 15 jaar zijn thuis in het Meetjesland, van Ertvelde over Assenede tot Wippelgem. Tussendoor trok het ook naar het provinciaal domein in Wachtebeke. Daarna verkaste het evenement twee jaar naar de Gentse haven. Na verlieslatende edities, onder meer door het slechte weer, zocht men een nieuwe locatie. Enkele Gentse alternatieven zoals Blaarmeersen en Mariakerke gingen niet door, evenmin als een terugkeer naar Wachtebeke. Een incident met een motorrijder van tien jaar geleden zorgde er ook voor negatief advies.

Midden juli kwam het Park van Beervelde dan bij toeval in de kijker, en het klikte met eigenaar Renaud de Kerchove. Goed voor een 'hoera'-stemming bij de organisator. Nooit voordien had men zo'n mooie locatie op het oog. Flyers en affiches werden gedrukt, standhouders werden aangeschreven, en een lightversie - in afwachting van het 20-jarig jubileum in 2020 - was in de maak. Een 250-tal Amerikaanse oldtimers, dertig standhouders met kledij en memorabilia, een tent met dj's (geen livemuziek) en een dansvloer stonden in de steigers. Tot het negatief advies uiteindelijk te elfder ure werd verstrekt, nadat het college van burgemeester en schepenen eerst zijn toelating had gegeven wanneer er een een fiat zou zijn van de hulpdiensten. Korpschef Koen Van Poucke reageert kort: "De lokale politie formuleert een advies aan de overheid, op basis van de door hen ingezamelde informatie. Die valt onder het beroepsgeheim, temeer omdat wij ons ook informeren bij bevriende politiediensten." Burgemeester Yves Deswaene (Open VLD) treedt hem bij: "Het college kan dat advies niet zomaar naast zich neerleggen. Privacygewijs kan ik geen verdere commentaar geven."

Geen Rockabillysfeertje dus dit jaar, niet in Beervelde en uiteindelijk nergens. Ook al omdat de tijd (8 september) dringt natuurlijk. Graaf Renaud de Kerchove begrijpt het niet: "Spijtig, heel erg spijtig. Ze zijn bij mij beland midden juli. Eerst had ik het ook liever niet, ik adviseerde hen zelf plaatsen maar die lagen te ver buiten de regio. Om hen te helpen, heb ik aanvaard. Maar de organisatoren zijn door de wol geverfde ondernemers, die al heel wat tijd in de voorbereiding hadden gestoken en contracten hadden afgesloten. Ze gingen ook het Park niet afbreken of bevuilen. Laat mij duidelijk zijn: het is een sympathiek publiek dat ook naar dergelijke evenementen trekt, men moet ze niet anders voorstellen dan ze zijn. Mensen die de fifties tot leven brengen, staan ook achter de moraliteit van die tijd. Hier komen geen drugs of zo ter sprake. Nog eens: het is een organisatie die weet waarmee ze bezig is. In kuststeden als Wenduine (Retro Sur Mer trok er eind juli 30.000 bezoekers, nvdr.) geeft men een pak geld om dergelijke evenementen als toeristische attractie binnen te halen."

Rockabilly Day-organisator James Laureys was gisterenmiddag niet bereikbaar, maar de man kondigde op de website aan niet bij de pakken te blijven zitten: hij wil zo snel mogelijk aan de slag voor de voorbereiding van de 19de editie, die dan maar noodgedwongen volgend jaar moet plaatsvinden. Tips voor terreinen (van om en bij de 6 ha) zijn overigens welkom op zijn mailadres: james@rockabillyday.be.

 

 

Door Geert Herman