Leuvense gemeenteraad tegen intrekking erkenning moskee Al Ihsaan

© leo de bock

De Leuvense gemeenteraad heeft zich maandagavond uitgesproken tegen de intrekking van de erkenning van de moskee Al Ihsaan. Leuven brengt in die zin advies uit in het kader van de procedure die Vlaams minister-president Liesbeth Homans startte om die erkenning in te trekken. Sp.a, Groen, CD&V, Open Vld en PVDA steunden die beslissing, N-VA en Vlaams Belang stemden tegen.

Homans startte de procedure omdat 3de moskee gelinkt wordt aan onderwijsactiviteiten van een salafistische vereniging die mogelijk een risico vormt op de verspreiding van extremisme”. De minister-president wees hierbij tevens op het feit dat de hulpimam die eind 2017 geschorst werd door de Moslimexecutieve wegens ontoelaatbare uitspraken over het slaan van vrouwen, sinds december 2018 opnieuw actief is in de moskee. Volgens Homans doet dit alles afbreuk “aan het vreedzame samenleven binnen Vlaanderen en vormt dit een inbreuk op de erkenningscriteria van kerk- en geloofgemeenschappen”.

In haar advies stelt Leuven echter dat er geen politionele indicaties zijn dat er sprake is van een aanwezigheid in Al Ihsaan van een salafistisch gedachtegoed dat aanzet of oproept tot geweld of het gebruik ervan rechtvaardigt of goedkeurt. Er is bovendien ook geen informatie beschikbaar op basis waarvan kan gesteld worden dat er sprake is van activiteiten die in strijd zijn met de Belgische Grondwet of met het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Al Ihsaan schakelt zich ook op een positieve en constructieve wijze in in de lokale Leuvense gemeenschap.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten