Vlaams Belang klaagt aan: “Regie der Gebouwen heeft geen inventaris van gebouwen met loden leidingen”

© Photo News

Vlaams Belang-kamerlid Kurt Ravyts klaagt aan dat de Regie der Gebouwen geen lijst heeft met gebouwen die nog over loden waterleidingen beschikken. Voor hem is het “de hoogste tijd dat de als overheidsdienst stiefmoederlijk behandelde Regie der Gebouwen definitief de 21ste eeuw wordt binnen geloodst”.

jvh

Bij het begin van de zomer kwam aan het licht dat zich in een aantal Brusselse federale politiekazernes, in eigendom en beheer van de Regie der Gebouwen, nog steeds sterk verouderde loden waterleidingen bevonden. Uit een analyse van het drinkwater bleek dat voor zowel lood, zink en nikkel de waarden zeer ver boven de Europese normen lagen.

Daarom vroeg Kurt Ravyts aan bevoegd minister Koen Geens (CD&V) in welke andere gebouwen in eigendom van de Regie der Gebouwen zich nog loden leidingen bevonden, in welke van deze gebouwen deze leidingen momenteel worden vervangen of er reeds plannen zijn om dit uit te voeren. De minister gaf toe dat het zeer moeilijk is om een overzicht te geven van de gebouwen waar nog loden waterleidingen liggen. De leidingen zijn immers vaak ingekapseld. Het bouwjaar (voor 1970) kan een indicatie zijn dat er loden leidingen gebruikt werden, vervolgt Geens. Bij renovatie van oudere gebouwen is het evident dat de zowel af- als aanvoerleidingen worden vervangen, voegt hij er nog aan toe. De Regie der Gebouwen raadt de gebruikers van gebouwen waarvan men een sterk vermoeden heeft dat er zich loden leidingen bevinden om drinkwateranalyses te bestellen.

Voorts wil de directie van de Regie enkele preventieve maatregelen nemen en audit bestellen op de sites waar mogelijk verouderde leidingen zijn, te beginnen bij de sites waar ook huisvesting wordt aangeboden. De Regie der Gebouwen wil tenslotte een raamovereenkomst sluiten om een kadaster van de risicozones op te stellen.

Kurt Ravyts zal minister Geens tijdens de volgende weken verder ondervragen over het dossier.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten