Het moet anders en beter bij CD&V

Foto: Photo News

CD&V moet anders aan politiek doen en anders werken. Dat concludeert de werkgroep – de 12 apostelen – die zich de voorbije maanden over het slechte verkiezingsresultaat en de slechte werking van de partij heeft gebogen. CD&V wil “dichter bij de mensen staan” en daarvoor “meer haar lokale mandatarissen aanspreken”, klinkt het. Tegen half december wil de partij een nieuwe voorzitter hebben. Wouter Beke is alleszins geen kandidaat meer.

Om uit te pluizen waar de christen-democraten de voorbije jaren faalden en waar het in de toekomst naartoe moet, zette de partij 12 CD&V’ers aan het werk. Die “12 apostelen” schreven een rapport met conclusies en aanbevelingen voor de toekomst. Nu de partij in het slop zit en weinigen weten waar de weg naar hernieuwd succes ligt, keek iedereen uit naar het werk.

De werkgroep steekt in elk geval de hand in eigen boezem en legt de pijnpunten in de werking van de partij bloot. Zo heeft het beleid teveel ook de partijlijn bepaald, heeft CD&V haar standpunten en keuzes nooit echt duidelijk kunnen maken aan de kiezer en is ze er te weinig in geslaagd oplossingen uit te werken voor dingen waar de mensen echt van wakker lagen.

De partij wil als dé lokale partij bij uitstek ook meer gebruik maken van haar lokale verankering. Er zal meer overleg komen met de burgemeesters, schepenen en andere mandatarissen.

Ook de organisatie van de partij zelf zal op een andere leest worden geschoeid. CD&V moet tegen 2024 moderner en slagkrachtiger worden. Ten laatste tegen midden december moet er ook een opvolger voor Wouter Beke klaarstaan.

Door fem
VOOR ABONNEES