Buren slepen Antwerpse luchthaven voor de rechter

Bron © BELGA

Foto: Joris Herregods

Deurne -

De actiegroep “Verlenging Nooit” dagvaardt de Vlaamse overheid, de ontwikkelaar en exploitant van de Antwerpse luchthaven en twee Vlaamse ambtenaren. Dat meldt het burgerplatform Vliegerplein donderdag. Volgens de actiegroep en twee omwonenden die mee naar de rechter stappen, werd de startbaan van de luchthaven illegaal verlengd en uitgebaat zonder de passende milieuvergunning.

Volgens de actiegroep en omwonenden werd tijdens de ondertunnelingswerken van de Krijgsbaan, die vlak langs de luchthaven loopt, ook een uitbreiding van het luchthaventerrein uitgevoerd. Dit terwijl zowel in het aanvraagdossier als in de vergunningsbeslissing expliciet werd opgenomen dat de aanvraag enkel de aanleg van de ondertunneling omvatte.

Na de werken zou de startbaan tien meter langer gemaakt zijn. Ook de baanstrook rond de startbaan werd vergroot en er werd een bijkomende veiligheidszone aangelegd. Daarbij werden onvergunde ophogingen en verhardingen uitgevoerd in een landbouwzone. Bijgevolg worden er niet-vergunde en zonevreemde luchtvaartactiviteiten uitgevoerd, vinden de verzoekers.

Daarom dagvaardt de vzw Verlenging Nooit de Vlaamse overheid, meer bepaald het Agentschap Wegen en Verkeer en het departement Mobiliteit en Openbare Werken, samen met leidend ambtenaren Tom Roelants en Filip Boelaert. Ook ontwikkelaar LOM Antwerpen en exploitant LEM Antwerpen worden voor de rechter gedaagd.

De verzoekers vragen een strafrechtelijke veroordeling, het herstel van het terrein en de staking van het zonevreemd gebruik van het terrein zonder vergunning. De zaak komt voor de correctionele rechtbank in Antwerpen op 5 november.

TOP 10 MEEST GELEZEN