Vechtpartij leidt tot nieuwe politiemaatregel

Foto: fvv

Gent -

De Gentse politie heeft beslist om voortaan alle jongeren en hun ouders die in aanraking zijn gekomen met de politie nazorg te geven door de dienst slachtofferbejegening. Deze beslissing komt er na een vechtpartij op 14 juni op het Henri Storyplein tussen voetballende jongeren van Afrikaanse origine uit Gent en Aalst. Een bezorgde moeder had op sociale media gepost dat de politie daarbij onnodig machtsvertoon had gebruikt. De PVDA vroeg daarover gisteravond in de commissie om uitleg maar volgens burgemeester De Clercq heeft een grondig intern onderzoek uitgewezen dat de politie weliswaar kordaat maar toch zacht en correct heeft gehandeld.

AANGERADEN
Meest recent