Betere brandpreventie voor leegstaande panden

Gent -

Eigenaars van een leegstaand pand in Gent worden voortaan nog meer op hun verantwoordelijkheden gewezen. Na een recente felle brand in een kraakpand op de Antwerpsesteenweg waarbij drie gewonden vielen, heeft het stadsbestuur beslist om die eigenaars een schrijven te bezorgen met info over de manier waarop zij hun leegstaand pand beter kunnen beschermen tegen brand. Daarnaast belooft burgemeester De Clercq bij een noodoproep de uitrukkende pompiers nog beter te informeren over de leegstand en de mogelijke aanwezigheid van krakers. “Al gaat de brandweer er bij iedere brand sowieso van uit dat er personen in het pand aanwezig kunnen zijn”, aldus de burgemeester.

Door gn
AANGERADEN