Dienst Vreemdelingenzaken haalt wet op woonstbetredingen terug boven

Bron © BELGA

Themabeeld Foto: rr

De Vereniging van Onderzoeksrechters heeft onlangs de vraag gekregen om voor de commissie belast met de evaluatie van het beleid inzake de vrijwillige terugkeer en de gedwongen verwijdering van vreemdelingen haar “advies” en “zorgen” te geven over het wetsontwerp over woonstbetredingen. Dat schrijft La Libre Belgique woensdag. De uitnodiging is vreemd, aangezien de regering in lopende zaken zit, en het gaat om een controversieel wetsontwerp van de vorige legislatuur.

De wettekst uit 2017 laat politiediensten toe om privéwoningen te betreden om er vreemdelingen die illegaal in ons land verblijven op te pakken, en was ingediend op vraag van de Dienst Vreemdelingenzaken door staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), zijn collega van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en CD&V minister van Justitie Koen Geens.

“We begrijpen niet waarom men ons vraagt om terug te komen. We hebben alles gezegd wat we te zeggen hadden. Het advies dat we over dit ontwerp hebben gegeven, was over de hele lijn negatief en we komen daar niet op terug”, zegt een onderzoeksrechter geciteerd door La Libre Belgique.

Wie het initiatief heeft genomen om het dossier opnieuw uit de kast te halen? Volgens het kabinet van Maggie De Block, die de portefeuille van Francken heeft overgenomen, gaat het alvast niet om haar. De uitnodiging aan de onderzoeksrechters zou in werkelijkheid komen van de Dienst Vreemdelingenzaken, zonder instructies van de voogdijminister.

Door jvh
AANGERADEN
Meest recent