Vakbonden stellen gerust na Skeyes-akkoord: “Voorlopig geen acties meer op Zaventem”

Skeyes regelt het luchtverkeer in Zaventem. Foto: Photo News

Na maanden discussie en acties en dreigen met acties, is er een akkoord over de nieuwe werkregeling bij Skeyes. Daar werken de luchtverkeersleiders van Zaventem, berucht als de mannen die het werk neerleggen wanneer de vakantie-uittocht begint. De vakbonden stellen gerust, nu het akkoord rond is: “Voorlopig is er geen reden tot acties.”

De luchthaven van Zaventem wordt al maanden gegijzeld door spanningen met de luchtverkeersleiders van Skeyes, die ervoor moeten zorgen dat vliegtuigen veilig landen en opstijgen. De spanningen kwamen door de besprekingen over het fatigue management. Of: hoe zwaar mogen de shifts van de verkeersleiders zijn, opdat het luchtverkeer veilig blijft? Europa wil dat meer reglementeren en vanaf 1 januari volgend jaar een strakke roostering opleggen.

Plots opgeroepen

De directie van Skeyes moest daarover een voorstel uitwerken. Constante struikelblok daarin was de regel dat de luchtverkeersleiders in uitzonderlijke gevallen (wanneer de dienst onderbemand was, bijvoorbeeld) tweemaal per jaar compleet onverwacht konden worden opgeroepen. Die plotse werkopdracht kon komen voor of na een reeds geplande shift. Of de luchtverkeersleider kon een telefoonoproep krijgen “waarbij de betrokkene verplicht was op te nemen”. In ruil zouden ze een forse premie van 1.500 euro krijgen.

Die regeling was een doorn in het oog van de vakbonden en de luchtverkeersleiders. “Mensen vonden die regeling veel te ingrijpend in hun privéleven”, zegt Bart Neyens, van de socialistische vakbond ACOD. “Omdat je nooit weet wanneer die oproep komt, ben je als het ware constant gegijzeld. Zelfs al kan je maar tweemaal per jaar totaal onverwacht worden opgeroepen, toch zit je als het ware heel het jaar door op je ongemak. Zelfs een premie van 1.500 euro per onverwachte oproep compenseert die onrust niet.”

Neyens zegt dat de nieuwe werkregeling nu toch is goedgekeurd. Niet alleen omdat de onverwachte oproepen zijn geschrapt, maar ook omdat er veel positieve elementen inzitten voor de luchtverkeersleiders. Zo kunnen zij nog steeds hun verzuchtingen – welke weekends ze liever niet werken, welke avonden ze vrij willen hebben – doorgeven vooraleer de werklijst wordt opgesteld.

Het nieuwe akkoord is woensdag uiteindelijk ondertekend door de directie en de socialistische én liberale vakbonden. Het christelijk ACV onthield zich. De vakbond is wel tevreden dat de omstreden plotse oproep-regel er is uitgehaald. Maar de vakbond kan zich niet akkoord verklaren met de regel dat werknemers pas twee weken vooraf hun werkregeling krijgen. Vroeger was dat twee maanden.

Geen acties

Zelfs al is het ACV niet akkoord met de volledige tekst, toch kan het de reiziger geruststellen: “Acties zijn niet meteen aan de orde.” Ook Neyens van de socialistische vakbond ACOD stelt gerust: “Er zijn nog onderwerpen van discussie maar voorlopig zijn er geen stakingsaanzeggingen.”

Skeyes-CEO Johan Decuyper hoopt dat het akkoord “de vicieuze cirkel van wantrouwen” bij het bedrijf eindelijk doorbreekt.

Door Paul Demeyer
AANGERADEN
Meest recent