1 op 6 zelfstandigen slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag, vooral in horeca en vrije beroepen

Grensoverschrijdend gedrag, het komt zo goed als overal voor. Dus is het geen verrassing dat het ook in de wereld van de zelfstandigen voorvalt. Maar dat liefst één op de zes – en bij vrouwen zelfs één op de vijf – ermee te maken krijgt, dat is toch even schrikken. Unizo luidt de alarmbel.

In Vlaanderen geeft 16,4 procent van de zelfstandige ondernemers aan de voorbije twaalf maanden slachtoffer te zijn geweest van één of meerdere vormen van grensoverschrijdend gedrag tijdens het werk. Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting Innovatie en Arbeid van de SERV, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, waaraan ondernemersorganisatie Unizo meewerkte. Snel gerekend gaat het om zo’n 57.000 slachtoffers per jaar. Het gaat dan om intimidatie, bedreigingen, pesten, ongewenst seksueel gedrag en af en toe zelfs lichamelijk geweld.

1 op 6 zelfstandigen slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag, vooral in horeca en vrije beroepen

Niet geheel onverwacht zijn het vooral de sectoren met relatief veel persoonlijk contact tussen ondernemer en klant die het vaakst te maken krijgen met vormen van grensoverschrijdend gedrag. “Het gaat dan in de eerste plaats om de horeca en de vrije beroepen, denk aan artsen en advocaten”, zegt Danny Van Assche, topman van Unizo. “Zo moeten huisartsen, kinesisten of thuisverplegers in sommige gevallen letterlijk fysiek contact hebben met hun klanten. Dat kan al eens uit de hand lopen. En voor advocaten, gerechtsdeurwaarders of bedrijfsrevisoren zijn conflictsituaties dan weer dagelijkse kost.”

Klanten niet wegjagen

“Met deze cijfers willen we aandacht vragen voor een onderbelicht en miskend probleem, waarover weinig gesproken wordt”, zegt Danny Van Assche. “Dat de betrokken ondernemers er het zwijgen toe doen, komt enerzijds uit schroom. Maar anderzijds willen ze vaak ook de relatie met de klant niet op de helling zetten. Het gaat per slot van rekening om hun broodwinning.”

Anders dan werknemers, die met dit soort problemen terechtkunnen bij een vertrouwenspersoon in hun bedrijf, staan zelfstandigen er alleen voor. “Daarom moeten we dit onderwerp vaker aankaarten tijdens opleidingen en bij sector- en beroepsbijeenkomsten”, zegt de Unizo-topman. “Ook de invoering van een gezondheidsbudget, iets waar wij al langer voor pleiten, kan helpen. Met dat bedrag kan de ondernemer naar eigen inzicht investeren in preventie, in persoonlijk welzijn of in een assertiviteitstraining.”

Door Kristof Simoens
AANGERADEN
Meest recent