In halve eeuw tijd drie miljard vogels verdwenen in Noord-Amerika

Bron © NRC, Science

De familie van de Geelkaakweidespreeuw is sinds 1970 met 440 miljoen afgenomen, ofwel 44 procent. Foto: AP

Het aantal vogels in Canada en de Verenigde Staten is in de afgelopen 50 jaar met 3 miljard afgenomen, oftewel een daling met bijna 30 procent. Dat concluderen onderzoekers bij een uitgebreide vogeltelling die wordt beschreven in het wetenschappelijk tijdschrift Science.

Oorzaak van de sterke neergang is de mens. Het leefgebied van vogels wordt steeds kleiner door toenemende bebouwing. Ook het gebruik van pesticiden heeft zijn weerslag. De insectenpopulatie, een belangrijke voedselbron voor veel vogelsoorten, neemt hierdoor sterk af. Daarnaast blijken pesticiden sommige trekvogels te verzwakken en in hun tocht te vertragen.

Wat opviel: van de 529 gevolgde soorten namen vooral veelvoorkomende vogels dramatisch in aantal af. Onderzoekers benadrukken dat we niet alleen bedreigde soorten in de gaten moeten houden. Ook algemene soorten kunnen uitsterven, waarschuwen ze, verwijzend naar de trekduif. Van deze Amerikaanse vogel vlogen halverwege de negentiende eeuw miljarden exemplaren rond. In 1914 was hij uitgestorven, als gevolg van jacht en ontbossing.

Door agg
AANGERADEN