Waar wordt Kim De Gelder geïnterneerd? Beslissing valt volgende week

© BELGA

De kamer voor de bescherming van de maatschappij beslist op 1 oktober waar Kim De Gelder, de verantwoordelijke voor de steekpartij in het kinderdagverblijf Fabeltjesland in Dendermonde, als geïnterneerde geplaatst wordt. De aangewezen instellingen zijn de Forensisch Psychiatrisch Centra (FPC) van Gent of Antwerpen en de Inrichting tot Bescherming van de Maatschappij (IBM) in Turnhout.

lla

Het Gentse hof van assisen veroordeelde Kim De Gelder op 22 maart 2013 tot levenslang voor vier moorden en 25 moordpogingen. Zijn advocaat Jaak Haentjens had gepleit voor een internering omdat De Gelder schizofreen zou zijn. De jury oordeelde echter dat Kim De Gelder toerekeningsvatbaar was en op het tijdstip van de feiten niet verkeerde in een ernstige staat van geestesstoornis.

Vier gerechtsdeskundigen

De Gelder ging volgens zijn advocaat na de veroordeling verder achteruit en hij verhuisde de voorbije jaren enkele keren van gevangenis. Hij verblijft nu in de gevangenis van Gent, maar toen hij in 2017 in de gevangenis van Oudenaarde verbleef diende de gevangenisdirecteur een verzoek tot internering in. Dat werd mogelijk in de nieuwe interneringswet, en het is de kamer voor de bescherming van de maatschappij (KBM) die daarover moest oordelen. Die beval vier gerechtsdeskundigen om De Gelder te onderzoeken. De Gelder is voor de experts ontoerekeningsvatbaar en het openbaar ministerie verzette zich niet langer tegen een internering.

De KBM besliste eind mei om De Gelder te interneren, verwijzend naar het verslag van de deskundigen en naar die van de gevangenisdirecteurs van Oudenaarde en Gent. Maandag werd gedebatteerd over de vraag naar welke inrichting De Gelder moest overgebracht worden. Het gaat om de Forensisch Psychiatrisch Centra (FPC) van Gent of Antwerpen en de Inrichting tot Bescherming van de Maatschappij (IBM) in Turnhout.

Aanwezigheid slachtoffers

Kim De Gelder was aanwezig op de zitting, die achter gesloten deuren plaatsvond. Er waren ook slachtoffers van De Gelder aanwezig. Ze werden gehoord over de interneringsplaats, maar ze verlieten de zaal voor De Gelder binnengebracht werd. De interneringswet voorziet de aanwezigheid van de slachtoffers in de huidige procedure, terwijl ze niet gehoord werden in de beslissing over de internering zelf.

De beslissing valt op 1 oktober. Het gaat in eerste instantie om een oriëntatiebeslissing of plaatsingsbeslissing. Van zodra de betrokkene kan opgenomen worden, als er dus plaats is in de instelling en op de best passende afdeling, neemt de KBM bij hoogdringendheid een beslissing tot overplaatsing.

LEES OOK

Nu in het nieuws