Premier Michel stelt verdubbeling Belgische bijdrage aan strijd tegen klimaatopwarming voor, Brussel roept noodtoestand uit

Bron © BELGA

Premier Charles Michel kondigde maandag tijdens de Klimaattop van de Verenigde Naties in New York aan het parlement om meer geld te zullen vragen. Foto: BELGA

Brussel -

Premier Charles Michel zal het parlement vragen om de Belgische bijdrage aan de strijd tegen de klimaatopwarming te verdubbelen. Dat heeft hij maandag aangekondigd tijdens de Klimaattop van de Verenigde Naties (VN) in New York.

De federale bijdrage aan het Green Climate Fund van de VN bedraagt momenteel 10 miljoen euro per jaar, over de vijf afgelopen jaren. Bij die 50 miljoen euro kwam ook 35 miljoen euro van de gewesten. De regering stelt voor het federale deel te verdubbelen naar 20 miljoen per jaar voor de vier komende jaren. De gewesten moeten nog beslissen of ze dat zullen volgen. De Klimaatcoalitie wil dat het totale bedrag 160 miljoen euro bedraagt.

De Belgische financiering verloopt via verschillende kanalen: bijdragen aan multilaterale fondsen zoals het Green Climate Fund van de VN en het fonds voor minder ontwikkelde landen, maar ook via bilaterale kanalen (BIO, Enabel en niet-gouvernementele samenwerking).

De premier zal de verdubbeling voorstellen aan het parlement, zoals verplicht is nu de regering in lopende zaken is. Andere landen zoals Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen gingen ook het engagement aan om hun bijdrage te verdubbelen.

Premier Michel stelt verdubbeling Belgische bijdrage aan strijd tegen klimaatopwarming voor, Brussel roept noodtoestand uit
Foto: BELGA

Michel, de toekomstige voorzitter van de Europese Raad, schreef België ook in het Europese perspectief in om tegen 2050 CO2-neutraal te zijn. Dat betekent dat de landen hun uitstoot tot een maximum beperken en de rest compenseren, door bijvoorbeeld bomen te planten.

Voor de VN had Michel het over een “hartskreet door de jongere generaties gericht aan ons bewustzijn”, enkele uren na het harde pleidooi van de Zweedse jonge activiste Greta Thunberg. De klimaatverandering is “de uitdaging van deze eeuw”, maar “we zullen slagen”, aldus Michel, die zei te rekenen op innovatie, intelligentie en vastberadenheid om dit “grote obstakel voor de mensheid” te overwinnen.

Stad Brussel roept klimaatnoodtoestand uit

Naar aanleiding van de klimaattop in New York heeft de gemeenteraad van Brussel-stad maandag de klimaatnoodtoestand uitgeroepen. Er werd een motie goedgekeurd waardoor de stad Brussel zich engageert om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn.

Het uitroepen van de klimaatnoodtoestand zorgt ervoor dat de stad Brussel verschillende klimaatdoelstellingen op papier zet en dus ook wil naleven. Zo zal ze proberen om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55 procent terug te dringen ten opzichte van het jaar 1990 en wil ze alle gemeentelijke gebouwen op groene energie aansluiten, waarvan 27 procent lokaal geproduceerd wordt.

De ambities van het Klimaatplan dat de stad in mei 2018 invoerde, moeten versterkt worden. Er werd ook beslist om tijdens periodieke evaluaties een panel van zowel burgers als wetenschappers te raadplegen. In overeenstemming met het meerderheidsakkoord 2018-2024 wijst de motie nogmaals op het belang van een visie over verschillende beleidsdomeinen heen. De uitvoering van het investeringsplan klimaat in de sector van de sociale woningen en de invoering van het circulatie- en mobiliteitsplan dat uitgaat van het STOP-principe (Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, Personenwagens), zijn daarbij prioritair.

Koekelberg riep eerder al, als eerste Brusselse gemeente, de klimaatnoodtoestand uit.

AANGERADEN