Er zijn grenzen aan het recht om vergeten te worden op internet: Google niet verplicht om links te verwijderen

Bron © BELGA

Foto: AFP

Google en andere zoekmachines kunnen niet verplicht worden om wereldwijd links te verwijderen. Het kan daartoe wel verplicht worden voor de EU-versies van zijn zoekmachine. En Google moet ook stappen zetten zodat men vanuit EU-lidstaten niet zomaar de betrokken links kan openen op de niet-EU-versies van de zoekmachine. Dat heeft het Europees Hof van Justitie dinsdag beslist.

De zaak gaat over een dispuut tussen de Franse privacywaakhond CNIL en Google. In 2015 vroeg de CNIL aan Google om wereldwijd een aantal zoekresultaten met gevoelige informatie te verwijderen, op straffe van een boete van 100.000 euro. Google weigerde. De Franse Raad van State legde de kwestie voor aan het Europees Hof van Justitie.

EU-versies

Er werd met argusogen uitgekeken naar de uitspraak van het Europees Hof, want het gaat hier om een botsing van twee Europese grondrechten, met name het recht op privacy en de vrijheid van informatie.

Het Hof heeft geoordeeld dat uitbaters van zoekmachines zoals Google verplicht kunnen worden links te verwijderen, maar dat die verplichting niet geldt voor alle versies van de zoekmachine. Voor lidstaatspecifieke versies, lees EU-versies, van de zoekmachine geldt die verplichting wél. Google kan met andere woorden niet verplicht worden om links over een Belgische betrokkene te verwijderen op de Amerikaanse versie van de zoekmachine.

Het Hof vindt wel dat Google een stap verder moet gaan dan het verwijderen van links op lidstaatspecifieke versies. “Zo moet die verwijdering indien nodig gepaard gaan met maatregelen die het daadwerkelijk mogelijk maken te beletten dat internetgebruikers die in een van de lidstaten van de Europese Unie een zoekopdracht op de naam van de betrokkene uitvoeren met behulp van een niet-EU-versie van de betreffende zoekmachine, via de na die zoekopdracht weergegeven resultatenlijst toegang hebben tot de links waarvan de verwijdering wordt gevraagd, of om hen op zijn minst ernstig te ontmoedigen om toegang te zoeken tot dergelijke links”, zo staat te lezen in het arrest.

Het is volgens het EU-Hof aan de nationale rechters om te oordelen of Google daarin voldoende stappen zet.

AANGERADEN