VN-rapport: “Als we niets doen, zal zeeniveau tegen 2100 met 110 centimeter stijgen”

Bron © BELGA

Als er geen inspanningen worden geleverd om de uitstoot van broeikasgassen verder terug te dringen, dan dreigt het zeeniveau tegen het jaar 2100 met 60 tot 110 centimeter te stijgen. Dat blijkt woensdag uit een rapport van het IPCC, het VN-panel van klimaatexperts, over de oceanen en de cryosfeer (de met ijs en sneeuw bedekte plaatsen). Ter vergelijking: Volgens de Vlaamse milieumaatschappij (VMM) ligt 15 procent van België minder dan 5 meter boven het zeeniveau.

In het rapport staan verschillende scenario’s vermeld om de vermoedelijke stijging van het zeeniveau tegen het jaar 2100 (in vergelijking met de periode 1986-2005) weer te geven. Bij ongewijzigd beleid wordt uitgegaan van een stijging tussen de 60 en 110 centimeter. Als de uitstoot van broeikasgassen wordt teruggedrongen en de gemiddelde temperatuurstijging beperkt wordt tot minder dan 2 graden, zal het waterpeil op zee tegen het einde van de eeuw nog altijd met 30 tot 60 centimeter stijgen.

Tempo neemt toe

Volgens het rapport is er al sinds enkele decennia sprake van een versnelde stijging van het zeeniveau, als gevolg van het smeltende ijs op Groenland en Antarctica. Voor de periode 2006-2015 ging het om een stijging van gemiddeld 3,6 mm per jaar. Het zeeniveau stijgt daarmee al dubbel zo snel als in de twintigste eeuw en het tempo neemt alleen maar toe, zo stellen de klimaatwetenschappers van het IPCC.

De wetenschappers waarschuwen ook dat er sowieso rekening moet worden gehouden met extremere weersomstandigheden aan de kustgebieden, zoals overstromingen en stormen. Zo dreigen extreem hoge waterstanden die zich momenteel maar eens om de honderd jaar voordoen vanaf 2050 zowat jaarlijks laaggelegen steden en kleinere eilanden te treffen.

Voorts wordt ook aan de alarmbel getrokken over gletsjers die steeds meer ijs verliezen: wereldwijd gaat het om 11 tot 25 procent (in het meest gunstige scenario) tot zelfs 25 à 47 procent (zonder bijkomende maatregelen). De kleinste gletsjers, voornamelijk in Europa, kunnen tegen 2100 zelfs tot 80 procent van hun massa kwijtspelen. Dat brengt ook de beschikbaarheid van zoet water in het gedrang en kan bovendien leiden tot meer aardverschuivingen, overstromingen en lawines.

Permafrost

In het ergste geval dreigt eveneens 49 tot 89 procent van de bovenste laag permafrost (3 tot 4 meter) weg te smelten, waardoor de broeikasgassen kunnen vrijkomen die daar momenteel worden opgeslagen.

Tot slot wordt gewaarschuwd voor een verzuring van de oceanen, wat zorgt voor een verstoring van de mariene fauna en flora. Negentig procent van de koralen dreigt verloren te gaan.

Het VN-rapport, dat woensdag in Monaco werd voorgesteld, is samengesteld door 104 experts uit 36 verschillende landen. Het is gebaseerd op bijna 7.000 wetenschappelijke publicaties.

 

bekijk ook

Zeeniveau stijgt als reusachtige ijsberg plots van gletsjer afscheurt. “Dramatische realiteit van klimaatverandering”, menen wetenschappers

 

Twee nieuwe ijsbergen door scheuren in bekende gletsjer: wetenschappers trekken aan de alarmbel

Gigantische ijsberg die afscheurde van Antarctica komt na dertien maanden in beweging

AANGERADEN