Nieuw op 1 oktober: strengere regels voor vliegreizen en verbod op giftige slangen en krokodillen in huis

Bron © BELGA

Foto: BELGA

Op 1 oktober gaan enkele nieuwe regels in. Zo mag personeel van de Vlaamse overheid niet langer vliegen voor een dienstreis van minder dan 500 kilometer. En wie reptielen houdt, krijgt een nieuw, strenger, reglement.

Het personeel van de Vlaamse overheid zal vanaf 1 oktober niet langer het vliegtuig mogen nemen voor een buitenlandse dienstreis van minder dan 500 kilometer of minder dan zes uur reizen over land. “Tenzij wordt aangetoond dat de verplaatsing met een ander vervoermiddel een onevenredig verlies van tijd of middelen meebrengt, of om andere zwaarwichtige redenen niet opportuun of praktisch uitvoerbaar wordt geacht”, luidt het.

De Vlaamse overheid volgt daarmee het voorbeeld van het Vlaams Parlement om buitenlandse dienstreizen te verduurzamen. De ingreep is maar een van de vele aanpassingen aan het Vlaams Personeelsstatuut.

11.000 reptielen

Vanaf 1 oktober mogen in Vlaanderen niet langer alle, maar nog slechts 421 reptielsoorten als huisdier gehouden worden. Die worden opgesomd in een zogenaamde positieve lijst die Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) opstelde. Reptielen die daar niet op staan, mogen niet langer verhandeld of gehouden worden.

Tot nu toe mocht je in theorie elk van de 11.000 verschillende reptielsoorten in huis halen. Maar omdat mensen niet altijd wisten waar ze aan begonnen, belandden veel van die exotische dieren in het asiel, of in de vrije natuur.

Een positieve lijst voor reptielsoorten – voor zoogdieren bestaat zo’n lijst al sinds 2001 – moet daar verandering in brengen. Minister Weyts baseerde zich voor het opstellen ervan op het advies van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn. De reptielen moeten eenvoudig te houden zijn, mogen geen groot gevaar vormen voor mens en natuur, en er moet voldoende info beschikbaar zijn over hun verzorging. De lijst is dynamisch, wat wil zeggen dat ze in de toekomst nog ingekort of uitgebreid kan worden. Momenteel staan er 421 soorten schildpadden, hagedissen en slangen op. Krokodillen en giftige slangen zijn er niet op te vinden, net als de populaire groene leguaan.

Online registreren

Wie voor 1 oktober al in het bezit was van een reptiel dat niet op de lijst staat, mag dat houden. Maar als het nodig is, moeten eigenaars dat wel kunnen aantonen. Bijvoorbeeld wanneer de Dienst Dierenwelzijn ter plaatse moet komen door een incident met het dier. Een aankoopbewijs of een schriftelijke verklaring van een dierenarts worden als bewijsstukken aanvaard. Wie niet over een van die documenten beschikt, kan zijn reptiel nog tot en met 30 november online registreren bij de Vlaamse dienst Dierenwelzijn.

AANGERADEN
Meest recent