Wie bazig klinkt, krijgt niks gedaan van een tiener

Foto: Shutterstock

Laat mamaatje maar kijven. Tieners luisteren er toch niet naar. En dat ligt niet aan de woorden, maar aan de intonatie. Als adolescenten een bevel van mama krijgen op een bazige toon, dan negeren ze dat. Is de toon ondersteunend, dan is de kans groter dat ze wél luisteren, zo blijkt uit onderzoek.

“Het is tijd om naar school te gaan.” “Vanavond zul je dit boek lezen.” Voor het experiment, gepubliceerd in het vakblad Developmental psychology, stelden de onderzoekers van de Britse Cardiff University een lijst op van dertig zinnen die te maken hadden met schoolwerk. Daarna verdeelden ze meer dan duizend 14- en 15-jarigen in groepjes. Elk groepje kreeg dezelfde zinnen te horen, maar de moeders wisselden af tussen een autoritaire, een ondersteunende of een neutrale intonatie. Daarna vulden de tieners een vragenlijst in over het effect van de zinnen.

“Wat naar voren kwam, is hoe sterk de invloed kan zijn van de toon die we gebruiken”, zegt hoofdonderzoeker Netta Weinstein. “Als ouders met hun kinderen willen praten op een manier die meer resultaat oplevert, dan doen ze er goed aan om daar op te letten. Het is gemakkelijk om dat soms te vergeten, vooral als ouders zelf moe zijn of onder druk staan. Maar als je hen bemoedigend toespreekt, dan voelen adolescenten zich beter omringd en gelukkiger. Het resultaat is dat ze beter hun best doen op school.” De onderzoekster wijst erop dat ook leraren zich van dat effect bewust moeten zijn.

Ook bij volwassenen

Wim Beyers, professor adolescentiepsychologie aan de UGent, schrikt niet van de resultaten. “Het werkt bij tieners beter wanneer je minder bazig overkomt”, zegt hij. “Natuurlijk kan het niet kwaad als je één keer je stem verheft, maar als het past in een bredere autoritaire opvoeding, dan werkt het contraproductief.” Dat geldt trouwens niet alleen voor rebelse adolescenten. Ook volwassenen en kleinere kinderen reageren slecht op een bazige toon. “Uiteindelijk heeft iedereen hetzelfde nodig: warmte, zich verbonden voelen, ondersteuning. Ook kinderen willen met respect behandeld worden.” Overigens maakt het geen enkel verschil of het nu mama of papa is die aan het kijven gaat. “Alleen focussen ze in opvoedingsonderzoek jammer genoeg nog vaak alleen op de rol van de moeder en niet op die van de vader”, zegt Beyers.

Door Kim Clemens