Vlaanderen trekt vier miljoen euro (en een miljoen bomen) uit voor meer Nederlands in Vlaamse Rand

Het Gordelfestival blijft behouden, met een grote inbreng van de vzw De Rand. Foto: idh

Halle / Herne / Hoeilaart / Oudenaken / Drogenbos / Linkebeek / Sint-Genesius-Rode / Beersel / Pepingen / Dilbeek / Ternat / Lennik / Gooik / Tervuren / Overijse -

De nieuwe Vlaamse regering wil voor de Vlaamse rand een fonds oprichten met 4 miljoen euro per jaar om de specifieke problemen van deze regio aan te pakken. De Vlaamse regering wil vooral het Vlaams en groen karakter versterken.

In dit regeerakkoord vallen geen grote nieuwigheden te lezen maar het is eerder een continuïteit van het pad dat de voorbije jaren al werd uitgezet in de Rand. Nieuw is wel dat er een Vlaams Randfonds wordt opgericht dat 4 miljoen per jaar krijgt om in te spelen op de effecten van een uitdeinend Brussel en gerichte ondersteuning kan bieden.

“Bepaalde problemen stellen zich nu een maal scherper in de Rand dan elders, zoals de grote toestroom van anderstaligen in de scholen of de achterstand in de zorg. De minister van Vlaamse Rand zal uit het Randfonds middelen kunnen putten om bijvoorbeeld kinderopvang, onderwijs, inburgering, zorg en welzijn extra te ondersteunen. In de kanaalzone zal er aandacht zijn voor acute samenlevingsproblemen. Zeker in de faciliteitengemeenten wil de Vlaamse regering met strategische investeringsprojecten de Vlaamse aanwezigheid verankeren, zoals de site van de Bierenberg in Sint-Genesius-Rode”, zo klinkt het.

Voor alle duidelijkheid: Halle, Dilbeek en Vilvoorde die al extra steun kregen via het Stedenfonds zullen die steun ook behouden.

Miljoen bomen

Wat concrete maatregelen betreft, bouwt de Vlaamse regering verder op wat er al was. Zo streeft men naar een beleid op de woningmarkt waar mensen met een band met de streek of gemeente voorrang blijven krijgen, en zet men verder in op Vlabinvest. Om de regio verder te vergroenen pleit de nieuwe Vlaamse regering voor een miljoen extra bomen in Vlaams-Brabant, onder meer door de aankoop van gronden die dan bebost kunnen worden.

Ook om het Nederlandstalig karakter van de rand te versterken, volgen er acties. Zo komen er meer taalbadklassen in de scholen voor anderstalige kinderen en worden er buiten de schooluren ook taalcursussen Nederlands voor ouders georganiseerd. Wie kennis van het Nederlands heeft of minstens bereid is het te leren, kan hier sociale en andere voordelen voor in de plaats krijgen. Wat die voordelen dan precies zijn, is nog niet duidelijk.

Luchthaven en Gordel

Jaarlijks komt er een ‘stand van de rand’, een soort Staten-Generaal van parlementsleden, lokale besturen en het verenigingsleven om de aanpak van de rand te evalueren. Verder pleit de Vlaamse regering voor een billijke spreiding van de lasten die de luchthaven in Zaventem meebrengt en wil men concentratie boven bepaalde gebieden vermijden.

In het concreet uitwerken van projecten blijft de vzw De Rand een belangrijke partner voor de Vlaamse regering die een nieuwe samenwerkingsovereenkomst wil afsluiten. Van de vzw De Rand wordt verwacht dat ze verder het Nederlandstalig verenigingsleven ondersteunt, een werking opzet via de gemeenschapscentra en aan taalpromotie doet. De vzw De Rand blijft het Gordelfestival organiseren en krijgt hiervoor zelfs de middelen van Sport Vlaanderen erbovenop.

“De Vlaamse regering bevestigt zo onze rol en onze werking die we al jaren doen in de rand. De continuïteit is zo gegarandeerd en daar kunnen we enkel blij mee zijn”, aldus Eddy Frans, voorzitter van de vzw De Rand.

Door Ingrid Depraetere
AANGERADEN