Klimaatopwarming maakt diersoorten kleiner

Bron © BELGA

Themabeeld Foto: Shutterstock

De opwarming van het klimaat maakt diersoorten kleiner en gevoeliger voor pesticiden. Dat blijkt uit een doctoraatsonderzoek van Julie Verheyen (KU Leuven). Ze berekende de invloed van hogere temperaturen op de grootte van waterjuffers en hun overlevingskansen wanneer ze geconfronteerd worden met eenzelfde dosis pesticiden.

Het was al bekend dat als gevolg van de klimaatopwarming organismen kleiner worden. Bij hogere temperaturen verloopt de stofwisseling immers sneller, waardoor ze sneller ontwikkelen maar kleiner blijven. Ook was al geweten dat kleinere dieren gevoeliger zijn aan pesticiden omdat ze in verhouding tot hun lichaamsvolume grotere doses opnemen. In haar studie -een experiment met larven van waterjuffers- legde Verheyen van de Afdeling Ecologie, Evolutie en Biodiversiteitsbehoud aan de KU Leuven de link tussen beiden.

De ene groep larven werd gekweekt bij een gemiddelde temperatuur van 20 graden Celsius, de andere bij 24 graden - vier graden opwarming zoals verwacht wordt tegen 2100. Aan het water werd het pesticide chloorpyrifos toegevoegd, dat in de landbouw onder meer gebruikt wordt bij de teelt van koolsoorten. Bij een watertemperatuur van 20 graden stierven 20 procent van de larven. Bij 24 graden én toevoeging in het experiment van de te verwachten grotere temperatuurschommelingen tussen dag en nacht bleven de waterjuffers inderdaad kleiner, maar liep de sterfte op tot de helft.

Volgens de Leuvense hoogleraar Robby Stoks wordt er in de discussie over klimaatopwarming weinig aandacht besteed aan de versterkende negatieve effecten van andere factoren zoals pesticiden. “Voor vele soorten zijn hogere temperaturen op zich al een probleem. Het wordt pas echt dramatisch als ze ook nog moeten vechten tegen andere vormen van stress, zoals pesticiden. Het is bovendien te vrezen dat er in de toekomst meer bestrijdingsmiddelen zullen ingezet worden omdat pestsoorten en parasieten beter gedijen bij hogere temperaturen en mildere winters”, aldus Stoks.

Door jvh
AANGERADEN
Meest recent